Produkter & Tjänster

Transport Routing Engine

Transport Routing Engine (TRE) är en avancerad plattform för ruttplanering, ruttoptimering och vägvalsberäkning som möjliggör en mängd olika typer av avstånds-, restids- och vägvalsberäkningar anpassade för t.ex. gång, cykel, personbil, lastbil eller andra tunga fordon.

Genom stöd för att dynamiskt ta hänsyn till fordonsegenskaper (t.ex. höjd, längd, vikt, bredd) möjliggör vi beräkning av bästa väg för just ditt fordon.

TRE kan idag beräkna bästa* väg med data från NVDB (nationell vägdatabas) i Sverige och Norge och OpenStreetMap (OSM). Genom TREs interna lagringsformat stödjer vi de flesta datakällor (som uppfyller grundkraven på data för ruttoptimering) via en konverteringsrutin. Hör av dig om du har en egen datakälla du vill ruttberäkna på.

TRE stödjer beräkningar punkt till punkt (med viapunkter om så önskas) samt punkt till många (för att beräkna en avståndsmatris).

Vid beräkning av resa punkt till punkt ger TRE tillbaka ett konfigurerbart antal förslag på rutter/vägval om man önskar att presentera fler än ett förslag till sina användare.

Utifrån olika faktorer och vägens egenskaper kan TRE beräkna energiåtgång för en rutt mellan två punkter. Beräkningsmodellen tar hänsyn till ruttens längd, vägens kurvighet och backighet, fordonets hastighet, typ av drivmedel och totala vikt. Resans uppskattad CO2 utsläpp kan beräknas från energiåtgång och drivmedlets utsläppskoefficient.

Förutom att returnera geometri, kan TRE även returnera körinstruktioner för de beräknade rutterna som kan visas som förarstöd eller på annat sätt användas för att lättare hitta den beräknade vägen.

TRE används idag bland annat som en integrerad del av publika portaler för reseplanering i flera länder i Europa-, samt av kommuner och myndigheter som arbetar med att förbättra trafikflöden och minska miljöbelastningen. TRE används dessutom av industriella aktörer med syftet att optimera varuflöden, t.ex. inom skogsindustrin.

TRE är också den tekniska grunden för Trionas Avståndstjänst.

*) Med bästa väg avses kortaste väg, snabbaste väg, effektivaste väg för ditt fordon eller helt enkelt optimalt vägval utifrån de förutsättningar/parametrar som ni önskar beräkna vägval med.

På vår produktsida har vi samlat mer information om TRE

Läs mer

Mer information

För mer information om vår produkt TRE, fråga Zsolt.

Zsolt Lenkei +46 73 743 89 18
Skicka Email