Produkter & Tjänster

Timber by Pinja

Timber by Pinja är ett komplett affärssystem för träindustri. Systemet stödjer verksamheten från inköp av råvara till leverans och fakturering. Det hanterar information om affärer, produktion, lager och leverans.

Timber by Pinja är utvecklat av det finländska produktbolaget Pinja Oy. Triona är Pinjas partner på den svenska och norska marknaden och vi säljer och implementerar Timber by Pinja och ger support till våra kunder.

Pinjas affärssystem för sågverk och träförädling - Timber by Pinja - är ett modernt modulbaserat system med funktionalitet som passar både mindre och större sågverk. Funktionellt är Timber by Pinja nog det mest avancerade affärssystemet på marknaden idag. Det finns exempelvis kraftfull funktionalitet för att prognostisera produktionsutfall och lönsamhet samt att optimera produktionen baserat på efterfrågan.

Triona erbjuder Timber by Pinja som en SaaS lösning (Software as a Service) vilket innebär att man betalar en fast avgift per månad och i den ingår support och vidareutveckling av produkten. Som kund innebär det att man får full koll på sina kostnader för systemet.

Triona har lång erfarenhet av sågverksbranschen och innan vi jobbade med Timber by Pinja hade vi vårt egna affärssystem KLAR som fortfarande används hos ett antal kunder. I och med samarbetet med Pinja kan vi erbjuda en ny generations affärssystem. Med det kunnandet vi har inom skogsbranschen och systemutveckling kan vi bistå Pinja med den framtida vidareutvecklingen av systemet, specifikt då för behov som efterfrågas från främst de svenska kunderna.

Mer information

För mer information om vår produkt Timber by Pinja, fråga Jens.

Jens Werner +46 70 248 07 43
Skicka Email