Om Oss

Investerare

Triona är ett företag med en stark finansiell position.

Vi har en god soliditet och ett positivt kassaflöde. Det gör att vi har en god överlevnadsförmåga i ett längre perspektiv och att kunder, leverantörer och medarbetare kan känna sig trygga när man jobbar med oss.

Flerårsöversikt

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Omsättning (MSEK) 182,8 172,7 181,0 162,6 148,3 141,3 137,0 141,0
Resultat EBIT (MSEK) 5,4 6,5 12,7 12,3 12,4 12,8 5,5 3,4
Resultat EBITA (MSEK) 8,9 10,0 17,6 16,9 16,7 17,8 10,4 7,4
Balansomslutning (MSEK) 131,8 91,8 92,1 88,4 89,8 83,7 78,1 74,3
Antal årsanställda 155 151 143 131 123 117 118 121
Soliditet (%) 41 60 67 67 72 75 71 73
Vinst per aktie, SEK 0,69 0,93 1,76 1,53 1,57 1,92 0,66 0,43

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 2021 till 13,1 MSEK

Ytterligare ekonomisk information finns i Finansiella rapporter.

Länkar och dokument