Branscher

Kraft & Energi

Kraft-/energiindustrin är kontinuerligt i behov av innovation och dagens fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor driver branschen med avseende på utveckling av innovativa verksamhetsprocesser och tekniklösningar. 

Effektiva drift och underhållsprocesser är direkt avgörande för att minimera störningar i elnäteten och maximera det ekonomiska utbytet av anläggningstillgångar.

Triona har omfattande erfarenhet av kraft-/energirelaterade tekniklösningar inom områden som HVDC, realtidssystem, styr- och kontrollsystem och nättopologi, och vi har länge arbetat med verksamheter relaterade till drift- och underhåll och anläggningars livscykelhantering.

Några av våra kunder inom denna bransch är Hitachi Energy, Statnet och Skellefteå Kraft.

 

Relaterade produkter

Nedan finner du exempel på Trionas produkter som är relaterade till vår bransch kraft och energi.

Johan hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området kraft & energi, fråga Johan.

Johan Larsson +46 73 732 61 56
Skicka Email