Branscher

Kraft & Energi

Dagens fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor driver på kraft- och energibranschen med avseende på utveckling av innovativa verksamhetsprocesser och flexibla tekniklösningar.Effektiva drift- och underhållsprocesser med bra teknikstöd är direkt avgörande för att minimera störningar i elnäten och maximera det ekonomiska utbytet av anläggningstillgångar.

Triona har omfattande erfarenhet av kraft- och energirelaterade tekniklösningar inom områden som HVDC, realtidssystem, styr- och kontrollsystem och nättopologi. Vi arbetar sedan många år med verksamheter som hanterar drift och underhåll samt anläggningars livscykelhantering.

Vi har under lång tid utvecklat system för bolag inom kraft och energi och erbjuder även produkter inom området. Dessa är byggda för att smidigt kunna integreras med andra system och enkelt anpassas till kundernas processer och projektbegrepp.

Flertalet av Trionas kunder arbetar med många olika uppdrag parallellt. Med våra produkter och lösningar kan bolagen effektivt planera och styra sitt arbete, oavsett om det gäller kontinuerlig drift eller projekt-baserade uppdrag. Arbetet kan både skötas från kontoret och ute i fält. Företag kan även utveckla sin verksamhet genom strategisk och taktisk planering samt bättre uppföljning, allt grundat i välfungerande informationshantering i Trionas lösningar.

Några av våra kunder inom denna bransch är Enersense, Hitachi Energy, Kraftringen, Nacka Energi, Statnet, Skellefteå Kraft, Telge Nät och Tekniska Verken.

Relaterade produkter

Nedan finner du exempel på Trionas produkter som är relaterade till vår bransch kraft och energi.

Thomas hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området kraft & energi, fråga Thomas.

Thomas Höjsgaard +46 70 556 63 93
Skicka Email