Produkter & Tjänster

Drift

Vi tillhandahåller skräddarsydd drift då behoven varierar för varje applikation för olika typer av applikationer, från enkla standardapplikationer till komplexa och verksamhetskritiska system.

Applikationsdriften tillhandahålls i enlighet med riktlinjerna i ITIL. Vi kan erbjuda ett flertal olika SLA nivåer med spännvidd från avtal med inställelsetid till att vi tar ett helhetsansvar för tillgänglighet av systemet. Serverdrift levererar vi tillsammans med partners som t.ex. Amazon, Microsoft och IPeer. Lösningen för varje system skräddarsys utefter krav på infrastruktur och tillgänglighet. Övervakningen sker också skräddarsytt utefter kundernas och produkternas krav och behov.

Vi levererar idag drift för flera system till kunder som t.ex. Biometra, Statens vegvesen och Skogdata .

Vi levererar även produkter, t.ex. C-Load och FleetControl, där applikations- och serverdrift är en viktig del för att kunna leverera en komplett tjänst.

Anna hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området drift, fråga Anna.

Anna Mårsell +46 70 597 82 97
Skicka Email