Produkter & Tjänster

Drift

Triona erbjuder, i tillägg till utveckling och förvaltning av system och produkter, även IT-drift. Vårt expertteam har stor erfarenhet av att drifta system och hjälper er att få ut mesta möjliga av era IT-investeringar, avseende tillgänglighet, säkerhet och prestanda.

Varje verksamhet och varje system har unika behov och krav avseende driften och vi arbetar därför i nära samarbete med er för att skräddarsy lösningar efter era specifika behov. Vi baserar våra drifttjänster på etablerade molnlösningar från t.ex. Azure och AWS.

Våra driftstjänster omfattar:

  • Hantering av molninfrastruktur, t.ex. serverdrift
  • Applikationsdrift
  • Systemövervakning och larm
  • Säkerhet och efterlevnadshantering
  • Backup och återställning
  • Prestandaoptimering
  • Teknisk support

I nuläget hjälper vi kunder som Biometria, Statens Vegvesen och Skogdata med drift av kundunika system. Triona har även flera produkter som tillhandahålls som tjänster (SaaS), t.ex. C-Load och FleetControl, och där utgör drift en viktig del.

Anna hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området drift, fråga Anna.

Anna Mårsell +46 70 597 82 97
Skicka Email