Produkter & Tjänster

Triona Avståndstjänst

Triona tillhandahåller en tjänst för ruttberäkning inom hela Europa där avstånd, restider och CO2-utsläpp kan beräknas för vanliga personbilar och för tunga fordon.

Utifrån en angiven start- och slutpunkt samt eventuella viapunkter, beräknar avståndstjänsten bästa väg för vald fordonstyp och returnerar beräknat avstånd, körtid och utsläpp av CO2 utifrån bränsleförbrukning. Med bästa väg menas den snabbaste vägen för vald fordonstyp med hänsyn tagen till vilka vägar som vald fordonstyp kan och får framföras på. Utöver dessa faktorer finns möjlighet att styra vilka miljözoner fordonet ska undvika (tillgängligt i Sverige). Utifrån avståndstjänstens beräkningar kan man också få ut ruttning då tjänsten även returnerar ruttens geometri och körinstruktioner.

Beräkning av CO2-utsläpp tar hänsyn till ruttens längd, kurvighet och backighet, fordonets hastighet, typ av drivmedel och transportens totala vikt. Tjänsten är en molntjänst med ett API gränssnitt som kan anropas från ett system eller en applikation. För att kunna testa ruttberäkningen tillhandahålls en webbaserad kartgränssnitt för Avståndstjänst användare.

Avståndstjänsten utvecklas kontinuerligt med bättre vägdata och förbättrade algoritmer för t.ex. CO2-beräkningar. Vi tar hänsyn till omvärldens utveckling och våra kunders önskemål och behov när vi tittar på framtida förbättringar och funktioner.

Grunddata och beräkningsmodell

Avståndsberäkningen grundar sig på data från de nationella vägdatabaserna i Norge, Sverige och Finland vilket gör att vi kan erbjuda ruttförslag utifrån fordons höjd, längd och vikt med mycket bra kvalité. För övriga länder används data från OpenStreetMap där datakvalité är beroende av OpenStreetMap communityn.

Beräkningarna utförs med Trionas egen ruttberäkningsmotor, TRE (Triona Routing Engine).

På vår produktsida har vi samlat mer information om Triona Avståndstjänst

Läs mer

Mer information

För mer information om vår avståndstjänst, fråga Zsolt.

Zsolt Lenkei +46 73 743 89 18
Skicka Email