Produkter & Tjänster

Triona Avståndstjänst

Triona tillhandahåller en avståndstjänst där avstånd och restider kan beräknas för vanliga personbilar och för tunga fordon. Avståndstjänsten fungerar för Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna.

Utifrån en angiven start- och slutpunkt beräknar Avståndstjänsten bästa väg för fordonets höjd, vikt och längd och returnerar avståndet samt beräknad körtid. Med bästa väg menas den snabbaste vägen för angivet fordon med hänsyn tagen till vilka vägar som fordonet kan och får framföras på. Tjänsten är en molntjänst med ett maskin-till-maskin gränssnitt (M2M).

Grunddata och beräkningsmodell

Avståndsberäkningen grundar sig på data från de nationella vägdatabaserna i Norge, Sverige och Finland och OpentStreetMap i övriga länder. Beräknas utförs med Trionas egna ruttberäkningsmotor (Triona Routing Engine).

Tjänsten ersätter Trionas tidigare produkt HiDist.

För Sverige, Norge och Finland används officiella datakällor från vägmyndigheterna vilket gör att vi kan erbjuda ruttförslag utifrån fordons höjd, bredd, längd och vikt med mycket bra kvalité. För övriga länder används data från OpenStreetMap där datakvalité är beroende av OpenStreetMap communityn

På vår produktsida har vi samlat mer information om Triona Avståndstjänst

Läs mer

Mer information

För mer information om vår avståndstjänst, fråga Zsolt.

Zsolt Lenkei +46 73 743 89 18
Skicka Email