Case

Case

Smarta kontroller av fordon

Statens Vegvesen i Norge har i sin kontrollstation i Åsane börjat använda ett smart, skalbart IT-system som automatiskt väljer ut fordon för kontroll. Lösningen är utvecklad av Triona i samarbete med Euroskilt.


Ny reform banade väg för Triona

I Norge genomfördes den 1 januari 2020 en omfattande regionsreform som bland annat gav nya förutsättningar för drift och underhåll av vägar. Samtidigt som antalet regioner (fylken) minskade från 19 till 11 flyttades även ansvaret för drift och underhåll av regionvägarna från Statens vegvesen till de enskilda regionerna. 


Digitalisering av arbetsprocesser för Nye Veier

Nye Veier planerar, bygger, driver och underhåller trafiksäkra motorvägar i Norge. Under de kommande 20 åren planerar de att bygga väg för nästan 150 miljarder NOK. Visionen är att vara en helt digital innovativ kraft i branschen. I linje med detta har Triona och Trimble utvecklat en AIM-lösning och påbörjat arbetet med en anläggningsdatabas för vägprojekten i Trøndelag.


Webbportal underlättar planering för järnvägstrafiken inom EU

Bristen på information om tillgängliga tjänster på t.ex. terminaler, industrispår, stationer och rangerbangårdar har länge försvårat planeringsprocesserna för järnvägstrafiken inom EU. Behovet ledde till en upphandling av en webbportal, i vilken Triona valdes som leverantör av den tekniska lösningen. Portalen är sedan sommaren 2019 i drift och bidrar till effektivare flöden av både gods och människor.


Triona är en viktig partner i Mestas digitaliseringsarbete

Mesta AS är Norges största entreprenadbolag inom byggnad, drift och underhåll av vägar och ansvarar för en betydande del av drift och underhåll av det norska vägnätet. För deras kunder är det viktigt att säkerställa att data rapporteras in korrekt och inte riskerar att försvinna. Triona har hjälpt Mesta att utveckla flera delar av sitt dagliga arbete till att bli mer effektivt, med större leveranssäkerhet.


Euroskilt utvecklar framtidens skyltlösningar i samarbete med Triona

Euroskilt är den marknadsledande leverantören av trafiksäkerhetsutrustning i Norge och en stor aktör inom digitala trafikskyltar. Statens Vegvesen är deras största kund. Triona har tillsammans med Euroskilt utvecklat ett system som gör att samtliga skyltar kan fjärrstyras på ett enhetligt sätt oavsett typ och storlek. Utöver detta kan skyltarna styras manuellt från en panel som är inbyggd i ett skåp i anslutning till skylten.


Kusten är klar för Norska Kystverket

Kystverket förvaltar samtlig kusttrafik i Norge. Med hjälp av Triona har de nu ett system som samlar all viktig data relaterat till farleder, samt en smart kartfunktion som integrerats på deras befintliga webb.


Effektivare datahantering för Bane NOR

Sparad tid, större tillförlitlighet och rätt data till rätt intressent varje gång. Det blir verklighet för Bane NOR inom kort. Lösningen på dagens problem är ett system för hantering av trafikrelaterad sträckningsinformation för tågframföring, utvecklat av Triona.


Vegviseren och Vegfoto förenklar arbetet på Norges vägar

Vegviseren och Vegfoto gör arbetet längs Norges vägar enklare, snabbare och säkrare.


Data om olyckor kan göra trafiken säkrare

Med samlad kunskap om var trafikolyckor inträffar, och hur allvarliga de är, blir det lättare att vidta förebyggande åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten.


Europa samordnar vägdata för ökad trafiksäkerhet

ROSATTE är ett EU-projekt som syftar till att ge bland annat leverantörer av navigationsutrustning tillgång till säkerhetsrelaterad väginformation från europeiska vägmyndigheter. Triona är ett av de företag som bidragit till utvecklingen.


Avgifter bidrar till effektivare nyttjande av spåren

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska ta betalt för de tjänster som tågoperatörerna utnyttjar. Triona har lett utvecklingen av det nya faktureringssystem som är ett viktigt verktyg för att effektivisera användningen av spåren.


Bättre koll på vägmarkeringarna

I samarbete med Triona har Ramböll utvecklat ett nytt verktyg för inventering och underhållsplanering av vägmarkeringarna på det svenska vägnätet. För beställaren Trafikverket innebär det nya systemet bättre effektivitet och uppföljning. För vägmarkeringsentreprenörerna handlar det om tydligare information och en säkrare arbetsmiljö.


Förbättrat IT-stöd för radions Trafikrapporter

Triona ligger bakom utvecklingen av det nya IT-system som hjälper Sveriges Radio att hålla reda på och informera om trafikproblem, el- och teleavbrott och andra händelser som är av intresse för allmänheten.


Hur snabbt går det på danska vägar – egentligen?

Danska Vejdirektoratet ville ta reda på hur vägtrafiken flyter på de danska vägarna. Jobbet med att visualisera insamlade uppgifter om medelhastigheter på digitala kartor gick till Triona.


Reseplanering hela vägen

Många som åker med kollektivtrafiken använder en reseplanerare på internet för att ta reda på alternativa avgångs och ankomsttider för sin resa. Vissa reseföretag erbjuder numera även komplett reseinformation från dörr till dörr.


Statens vegvesen vinner på öppna data

Med ökad tillgänglighet till data från den norska vägdatabasen räknar Statens vegvesen med att informationen ska komma till ännu bättre nytta för trafikanterna. I samarbete med Triona har myndigheten förenklat datahämtningen och redan prisats som bäst på öppna data i Norge!


Nytt metadataverktyg ökar kvaliteten på Lantmäteriets kartor

Tillförlitliga data om data är en viktig kvalitetsaspekt i framställningen av exempelvis de kartor Lantmäteriet framställer åt Försvarsmakten. Med det metadataverktyg som Triona utvecklat skapas en säkrare documentation av alla de pusselbitar som Lantmäteriet använder för att bygga sina produkter.


Triona tolkar vägdata åt NCC Roads

Nya beställningskrav från Trafikverket innebär att NCC Roads och andra som bygger och underhåller vägar kontinuerligt behöver undersöka vägbanans skick. Presentationen av mätdata är utvecklad av Triona.


Artikelarkiv

Nedan kan du filtrera bland våra artiklar.