Case

Webbportal underlättar planering för järnvägstrafiken inom EU

Bristen på information om tillgängliga tjänster på t.ex. terminaler, industrispår, stationer och rangerbangårdar har länge försvårat planeringsprocesserna för järnvägstrafiken inom EU. Behovet ledde till en upphandling av en webbportal, i vilken Triona valdes som leverantör av den tekniska lösningen. Portalen är sedan sommaren 2019 i drift och bidrar till effektivare flöden av både gods och människor.

EU:s generaldirektorat DG-MOVE har ansvar för transportpolitiken inom EU. För att bidra till jobb, tillväxt, investeringar och inte minst klimatarbetet vill EU stimulera järnvägstrafiken. Men för att möjliggöra det krävs att järnvägsaktörer tillhandahåller pålitlig information om sina tjänster.

DG-MOVE beslutade därför att skapa en portal där tjänsteleverantörer för både gods- och persontransporter kan publicera information angående anläggningar och tjänster för att stödja transportplaneringen. Målet är att portalen ska innehålla aktuell information om alla järnvägsanläggningar och järnvägsnära tjänster inom Europa enligt de krav som ställs av EU och att det ska bli förstahandsvalet för aktörer som söker information inom området.

Tyska HaCon, som fick uppdraget, valde Triona som partner för att realisera den tekniska lösningen. Projektgruppen från Triona har bestått av projektledare, systemarkitekt, UX-designer och systemutvecklare, i nära samarbete med det europeiska konsortium som drivit projektets verksamhetsfrågor. Efter en lyckad pilotversion 2015-2016 utvecklade Triona en produktionsversion av portalen med ett kartcentrerat stöd för att visa och redigera information om anläggningar och tjänster, samt med gränssnitt för att hantera dataförsörjning från alla europeiska intressenter.

Portalen driftsattes enligt plan i slutet av maj 2019 och innehöll då information om ca 5000 järnvägsnära tjänster, allt från stora containerterminaler till företag som levererar enstaka servicetjänster. Antalet tjänster i portalen ökar kontinuerligt. Portalen har efter driftsättningen övergått till förvaltning.

"Som den ingenjör jag är måste jag säga att jag verkligen är imponerad av portalen och dess funktionallitet" DG Move, Generaldirektoratet för transporter och rörlighet
"Det känns positivt att kunna bidra till effektiva flöden av gods och människor, vilket vi verkligen upplever att denna portal gör genom den samlade informationen för transportplanering. Vi vill gärna vara en del av den fortsatta utvecklingen." Fredrik Nordfors, Triona

 

logo-dgmove.png

Kund: EU-kommissionen, DG MOVE (Generaldirektoratet för transporter och rörlighet), Bryssel

Problemställning: EU ser ett behov av att enkelt samla och kunna hitta aktuell information om alla järnvägsanläggningar och -tjänster för planering av effektiva transporter av gods och människor.

Lösning: En lättanvänd kartcentrerad webbportal som ger möjlighet att söka, presentera, registrera och lagra uppgifter om järnvägsnära tjänster.

Nyckelord: #järnvägstransporter #samarbete #transportplanering