Case

Europa samordnar vägdata för ökad trafiksäkerhet

ROSATTE är ett EU-projekt som syftar till att ge bland annat leverantörer av navigationsutrustning tillgång till säkerhetsrelaterad väginformation från europeiska vägmyndigheter. Triona är ett av de företag som bidragit till utvecklingen.

I framtiden kommer förändringar av kartor och väginformation att kunna uppdateras snabbare i den växande floran av navigationsutrustning för fordon.

Hittills har det saknats gemensamma standarder och procedurer för att överföra vägdata från vägmyndigheterna i Europa till tjänsteleverantörer som NAVTEQ och TomTom. EU-projektet ROSATTE (Road Safety ATTributes exchange infrastructure in Europe) startades för att samordna de olika myndigheternas hantering av data och underlätta för leverantörer av navigationsutrustning att alltid kunna erbjuda uppdaterad information till sina kunder. Projektet finansieras av EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling.

Sverige och Norge testområde
I testområdet Sverige/Norge har Triona i samverkan med de båda ländernas vägmyndigheter utvecklat programvara och rutiner för hur datautbytet ska gå till.
– De europeiska ländernas vägmyndigheter sitter på mycket information, men den är lagrad på olika sätt, säger Peo Svensk på Triona.
– Vår uppgift i ROSATTE har bland annat varit att definiera formatet på hur data ska se ut när de överförs och att utveckla en IT-lösning för överföringen. Att vi fick uppdraget beror på vår långa erfarenhet av att arbeta med vägdata och det goda rykte vi skaffat oss inom området.

Ökade användarkrav möts med bättre information
– Användare av navigationsutrustning ställer allt högre krav på uppdaterad information, bland annat när det gäller fartgränser, säger Stephen T’Siobbel, projektledare på TomTom, en av projektets intressenter.
– Ett viktigt nästa steg är att samarbeta närmare med de olika ländernas vägmyn-digheter. Utvecklingsarbetet inom ROSATTE visar att vi är på rätt väg. Triona har bidragit med värdefull kompetens och gjort ett fantastiskt jobb med att utveckla IT-lösningarna för de svenska och norska vägmyndigheterna!