Case

Effektivare datahantering för Bane NOR

Sparad tid, större tillförlitlighet och rätt data till rätt intressent varje gång. Det blir verklighet för Bane NOR inom kort. Lösningen på dagens problem är ett system för hantering av trafikrelaterad sträckningsinformation för tågframföring, utvecklat av Triona.

Ett stort problem för många som jobbar med infrastruktur är att data finns utspridd i olika datasystem, som inte alltid utbyter data med varandra på ett effektivt sätt.

Det Triona tillsammans med Trimble tar fram är en lösning där all data samlas på en gemensam plattform. Det blir nu enklare för Bane NOR att tillgodose behoven hos de olika aktörerna i det norska järnvägsnätet, genom att de enkelt, effektivt och säkert kan leverera rätt data till rätt intressent. Överblicken över datatillgången blir bättre, vilket underlättar arbetet med underhåll och annan databeroende verksamhet. Inte minst blir det enklare att upptäcka fel i, eller avsaknad av, data.

- Triona känner till vår verksamhet och problemen vi hanterar. De har en stark och bred kompetens och erbjuder standardkomponenter som en del av lösningen. Detta innebär mindre osäkerhet i genomförandet, eftersom många av de problemställningar vi har är kända av Triona, menar Björn Kristiansen, trafikdirektör på Bane NOR. 

Tydligare överblick - större precison

Trionas system sammanför, processar och vidaredistribuerar ruttrelaterad information. Från höjd och längd på plattformar och platser för tågväxlare, till hastighetsbegränsningar, lutning och regler. Datan kan sedan enkelt delas ut till de olika intressenter som berörs av respektive information.

Den tekniska plattform som används är Trionas produkt TNE, Transport Network Engine, som blir blir den centrala datakällan. För import och underhåll av järnvägsnätet med tillhörande infrastrukturdata används Novapoint som levereras av Trimble Solutions.Utöver detta levereras även en webblösning som visar relevant data i ett lättanvänt och modernt användargränssnitt.

- Vi arbetar långsiktigt för att stärka vår marknadsposition inom infrastruktur och logistik. Detta arbete har tidigare lett till leveranser inom områden som sjöfart, väg och järnväg. Avtalet med Bane NOR gör att vi befäster vår position inom järnvägsområdet och förstärker vårt redan goda samarbete med Trimble Solutions, säger Rune Dragsnes, VD Triona AS

Projektet inleddes i slutet av 2016 med slutleverans i början av 2018.