Case

Kusten är klar för Norska Kystverket

Kystverket förvaltar samtlig kusttrafik i Norge. Med hjälp av Triona har de nu ett system som samlar all viktig data relaterat till farleder, samt en smart kartfunktion som integrerats på deras befintliga webb.

Lösningen som Triona levererat till Kystverket är en anpassning av produkten TNE och GeoServer för presentation av farledsdata i existerande webblösning och Novapoint, levererad av Trimble, för underhåll av farledsdata. Genom lösningen kan data enkelt anpassas till olika behov vilket säkerställer att Kystverkets intressen är synliga i planeringsprocesser och underhållsarbete som utförs av externa aktörer. Det interna arbetet med farleder och farledsrelaterade data blir också lättare när alla data kan relateras till nätverket på ett bra sätt.

"Ett uppdaterad farledsnät är av stor betydelse för Kystverket. Kystverkets data används i många olika sammanhang och ett system som säkerställer topologin i nätverket och kvaliteten på data är av stor betydelse” Frode Skjævestad, Kystverket

Triona har även bistått Kystverket med att färdigställa nya farledsnätverk, förberett datakatalogen och importerat data som knyts till farledsnätverket. Dessutom planeras ett arbete för att säkerställa integrationen mellan TNE och Kystverket befintliga webbapplikation www.kystinfo.no.

”Genom att använda TNE har vi också fått en bra plattform för interaktion och samarbete med t.ex. BaneNOR och Statens vegvesen om intermodala transportanalyser", Frode Skjævestad, Kystverket

Faktaruta

Kund: Kystverket

Produkt: TNE

Lösning: Masterdatasystem som förenklar arbetet med farledsdata, visning av data på kartor samt användning av data av externa aktörer.

Nyckelord: Masterdata, GIS