Jobba här

Kvinnor inom Triona

På Triona vill vi uppmärksamma alla kvinnor och framförallt de som jobbar inom teknik/IT. Av den anledningen har vi tagit fram en serie av porträtt som lyfter fram och visar några av de uppskattade kvinnliga medarbetare och förebilder som finns hos oss på Triona. I en tekniskt inriktad bransch med stor mansdominans jobbar vi kontinuerligt för att öka kvinnors närvaro på alla nivåer och positioner. Vi är glada över alla som valt att arbeta hos oss och jobbar ständigt med att få in fler kvinnor till Triona!

Tina Saetre

Under sina 12 år på Triona har Tina hunnit med att arbeta inom många olika roller. Just nu jobbar hon framförallt som Verksamhetskonsult och som Kontorsansvarig för Trionas kontor i Stockholm, men tidigare har Tina även jobbat som projektledare, workshopledare och utredare.

Varför Triona? Jo just för att Tina har fått ha så många olika typer av roller och uppdrag och har haft stor nytta av sin goda förmåga att lösa problem tillsammans med andra. Att Tina har valt att stanna så länge beror på att Triona är ett stabilt företag med trevliga kollegor, men framför allt för att hon har haft så många olika roliga uppdrag. När Tina började på Triona var hon under flera år ensam kvinna i Stockholm, men nu är vi många fler, närmare bestämt snart 30%. Tina har också reflekterat över att samma typ av utveckling även har skett hos våra kunder. I sina uppdrag arbetar hon oftast mot den offentliga sektorn och där har andelen kvinnliga ledare ökat rejält, kanske till och med mer än hos privata kunder. ”Blandade arbetsplatser är mycket roligare!” säger Tina och ser fram emot att vi i framtiden kommer att få en jämnare könsfördelning på alla nivåer, både inom Triona och i branschen.

Tina vill absolut rekommendera att jobba inom teknik/IT, det är en framtidsbransch där jobben kommer att finnas! Här kan du, precis som Tina, medverka till att till exempel öppna data görs tillgängliga i samhället och att data om vägar kan möjliggöra utvecklingen av så kallade självkörande fordon.

I nästa del i serien berättar vi om Ing-Marie Nyman, utvecklare på Triona!