Branscher

Handel

Handelsbolag tillhandahåller varor till såväl privata som professionella kunder. Varorna köps in av tillverkare och distribueras sedan från tillverkande industri till butiker/kunder.

Världshandeln har ökat dramatiskt de senaste femtio åren, och för att, som handelsbolag, lyckas krävs bl.a. hållbara och effektiva transport- och logistiklösningar.

Triona har omfattande erfarenhet av handelsrelaterade tekniklösningar för ruttning, transportledning, transportupphandling och logistik.

Några av våra kunder inom denna bransch är Clas Ohlson och Karl Hedin.

Relaterade produkter

Nedan finner du exempel på Trionas produkter som är relaterade till vår bransch handel

Johan hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området handel, fråga Johan.

Johan Larsson +46 73 732 61 56
Skicka Email