Case

Från Kina till Insjön – Från pall till butik

Clas Ohlson växer snabbt – verksamheten utvecklas, man etablerar butiker i nya länder och växer även på de marknader man redan finns. Därför inleddes i mitten av 2016 arbetet med det affärssystem som ska möta de nya behoven.

Triona finns med i utvecklingen av en integrationsplattform för transportdata. Projektprogrammet kallas sCORE, och har som syfte att se över vilket informationsförsörjningsstöd man behöver för att kunna fortsätta utveckla verksamheten.

- Det gamla affärssystemet har nått vägs ände rent tekniskt. Det vi tar fram nu är en modern och generell bas som vi kan addera fler funktioner till, allt eftersom nya behov dyker upp, säger Daniel Thyberg, Project Manager Transport, Clas Ohlson.

Clas Ohlson har valt Microsoft Dynamics AX som nytt affärssystem. Specifika delar, bland annat den generiska funktionen för hantering av logistik och transporter, var dock inte tillräckligt väl anpassade efter behoven. Den bästa lösningen blev att bygga dem själva. Det var i detta skede man valde att kontakta Triona för att få hjälp med utveckling av en integrationsplattform för transportdata (TDP).

- Att teamet sitter i närheten av vårt huvudkontor i Insjön var ett krav, eftersom man arbetar så nära tillsammans. Triona var de som gjorde starkast intryck av de tillfrågade, de visade framfötterna och kunde lova oss kapacitet kopplat till projektet. De hade dessutom bra material att uppvisa, menar Daniel.

Data för 200 butiker, 600 leverantörer och miljontals kunder.

TDP blir motorn i alla transportuppdrag. Den är den del av affärssystemet som inköp och transportadministration kommer att använda för hantering av data om logistik och transporter för fler än 200 butiker, 600 leverantörer och miljontals kunder världen över. Den logistiska utmaningen handlar om att optimera leveranserna, så att det blir så effektivt som möjligt, både tids- och resursmässigt. Därför är plattformen också integrerad med Clas Ohlsons transportadministrativa system som håller rätt på logistikaktörerna.

- När en order läggs kan systemet bestämma vilken speditör som berörs. Det talar också om för lagret vilka artiklar som kan packas tillsammans på pallar och i lastbilar. Och det håller koll på att pallar som inte får köras med en viss typ av lastbil hamnar på rätt typ av flak, berättar Björn Tolö, lösningsarkitekt hos Triona.

Nära samarbete

Att kravbilden växer fram successivt, samtidigt som tidsramen är tight är en av projektets utmaningar. Projektet drivs med agila processer för kravfångst, kravdetaljering och utveckling; åtgärder prioriteras för närmaste treveckorsperiod med endast en grov plan för hela projektet. Något som ställer stora krav på samarbete:

- Vi har ett väldigt nära samarbete med kunden i detta projekt. För oss är det ett nöje att arbeta med en kund som är så kunnig både tekniskt och verksamhetsmässigt, säger Johan Larsson, affärsansvarig hos Triona.

TDP är en delleverans i Clas Ohlsons projektprogramm sCORE. Slutleverans sker i början av juni 2017.