Om Oss

Teknik

Triona har lång erfarenhet av flera olika tekniker och metoder.

Idag arbetar vi både med agila och traditionella metoder. Varje uppdrag är unikt och vi väljer den metod som passar aktuellt uppdrag.

Utvecklingsverktyg och tekniker

Vi använder de senaste verktygen som är bäst lämpade för ett effektivt arbete i aktuellt uppdrag.

I Microsoftmiljö använder vi bl.a. Net, .Net Core, MS DevOps, GIT, Jira m.m.

I Javamiljö använder vi bla.a. Java, Java EE, Java SE, JAX-WS, JAX-RS, Web Services, Eclipse, NetBeans, IntelliJ JUnit, Maven, GIT, Jira

Användargränssnitt

Vi arbetar med responsiva webbaserade lösningar samt i förekommande fall klientbaserade lösningar för användargränssnitt i datorer, fordonsklienter m.m.. Här använder vi tekniker och produkter som t.ex: Vue, Angular, JQuery, JSON, XML, React m.m.

Programmeringsspråk

Självklart behärskar vi alla ledande programmeringsspråk som t.ex. C#, Java, JavaScript, Objective-C, C++, Python och Groovy

Databaser

Vi har mycket stor erfarenhet och stark kompetens på ledande databaser som Oracle, Microsoft SQL Server, Azure SQL, PostgreSQL, CouchDB , MySQL och SQLite.

GIS- och kartlösningar

För utveckling av olika slags GIS- och kartlösningar arbetar vi både ArcGIS från ESRI och annan teknologi som t.ex. OpenLayers, SharpMap, Mapserver, GeoTools och GeoServer. Vi använder spatiala databaser som Oracle Spatial, ArcSDE, PostGIS, Microsoft SQL Spatial, MySQL Spatial och SpatialLite.

Integrationslösningar

Vi behärskar även produkter som t.ex. Apache Camel, ActiveMQ, IBM MQ, MS MQ och JMS.

Molnlösningar

Vi arbetar med molnbaserade lösningar (IaaS, PaaS, SaaS) och använder oss då av antingen MS Azure och Office 365 eller Amazons tjänsteportfölj.

Mobila lösningar och klienter

Vi utvecklar mobila lösningar med och utan kartstöd och positionering. Vi har t.ex. erfarenhet av responsiva webblösningar samt skräddarsydda appar för iPhone, iPad och Android.