Produkter & Tjänster

Transport Network Engine

Transport Network Engine (TNE) är en öppen och konfigurerbar plattform som kan stödja många olika typer av tillämpningar och verksamheter som använder eller hanterar information om transportnät.

TNE stödjer en effektiv förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln (Asset Management). Plattformen kan användas av exempelvis infrastrukturägare och entreprenörer som arbetar med trafikslagen väg, järnväg och sjöfart i sin planering och uppföljning av till exempel investerings-, underhålls- och driftverksamhet. TNE stödjer även verksamheter som har kopplingar till transportområdet, bland annat fordonsindustrin, försäkringsbranschen samt organisationer med verksamhet inom transport och logistik.

Produkten möjliggör en effektiv hantering och ett tillhandahållande av masterdata om transportnäten och dess omgivning, vilket är en viktig förutsättning för att skapa, förvalta och erbjuda smarta, effektiva och hållbara transportsystem.

TNE är konfigurerbar och hanterar på ett smart och flexibelt sätt detaljerat data om transportnät och olika slags företeelser, objekt, egenskaper, indelningar, händelser samt föreskrifter relaterade till geografi och/eller transportnätet. Plattformen kan även hantera åtgärder och anläggningar eller anläggningsdelar såsom tunnlar, belysning, skyddsräcken, spårvidd, farledsmarkeringar, skyltar, signaler och vägtrummor.

Produkten ger bra möjligheter att effektivisera arbetet med exempelvis masterdata, genom att data kan samlas, anpassas och användas i flera olika sammanhang och tillämpningar såväl internt inom en organisation som i samarbeten mellan olika organisationer. Vid användning av TNE skapas förutsättningar för ökad nytta och säkerhet genom att data kan ha en känd kvalitet och dessutom uppdateras kontinuerligt i takt med att verkligheten ändras.

Det finns verktyg och gränssnitt för att validera, lagra, analysera/anpassa och tillgängliggöra data. TNE innehåller dessutom kraftfulla funktioner för bearbetning av data samt generering av indata till  exempelvis beräkning av vägval och avstånd med mycket hög prestanda. Inom plattformen finns dessutom funktioner som kan användas för olika slags kvalitetskontroller.

På vår produktsida har vi samlat mer information om TNE

Läs mer

Mer information

För mer information om vår produkt TNE, fråga Anders.

Anders Nilsson +46 70 348 80 52
Skicka Email