Om Oss

Ägarstruktur

Triona är privatägt och flera av Trionas medarbetare är delägare. Triona får successivt en ökad andel externt ägande (ej operativt verksamma i koncernen). Under 2022 genomfördes en spridningsemission som ökade antalet aktieägare med ca 175 aktieägare.

Per 2022-07-31 hade Triona AB ca 350 aktieägare. De största enskilda ägarna var:

Ägare Röster/Kapital i %:
Triega AB 10,8 %
Extrico Holding AB 7,7 %
Anders Nilsson 6,4 %
Nils-Robert Persson 6,4 %
Bremner Invest AS 6,4 %
Lars Wikström 5,3 %
Håkan Blomgren 5,1 %
Investment AB Spiltan 3,4 %