Produkter & Tjänster

FleetControl

FleetControl erbjuder ett antal tjänster som hjälper till att hålla nere de administrativa kostnaderna hos fordonsflottor genom att kontinuerligt samla data från fordonen och skicka detta vidare upp i molnet. Datat kan sedan presenteras för chauffören, bearbetas på kontoret eller användas i andra applikationer för att öka värdet och/eller effektiviteten hos dessa.

FleetControl består av en fordonsdator (IoT-enhet) som förutom att levererara GPS-data med hög precision och läsa av fordonets CAN-data även kan kopplas in till andra datakällor via sina olika hårdvaruinterface.

Chauffören kan få information presenterad på fordonsskärmen via webbappar från Triona eller andra externa leverantörer. Du som kund har full kontroll över detta.

På kontorssidan har vi en klientlösning som presenterar det data som man är intresserad av, grupperat i olika huvudfunktioner.

På vår produktsida har vi samlat mer information om FleetControl

Läs mer

Mer information

För ytterligare information om vår produkt FleetControl, fråga Lars.

Lars Ericsson +46 70 682 00 02
Skicka Email