Produkter & Tjänster

FleetControl

FleetControl erbjuder ett antal tjänster som hjälper till att hålla nere de administrativa kostnaderna hos fordonsflottor genom att kontinuerligt samla data från fordonen och skicka detta vidare upp i molnet. Datat kan sedan presenteras för chauffören, bearbetas på kontoret eller användas i andra applikationer för att öka värdet och/eller effektiviteten hos dessa.

FleetControl består av en fordonsdator (IoT-enhet) som förutom att levererara GPS-data med hög precision och läsa av fordonets CAN-data även kan kopplas in till andra datakällor via sina olika hårdvaruinterface. På kontorssidan har vi en klientlösning som presenterar det data som man är intresserad av, grupperat i olika huvudfunktioner.

FleetControl kan exempelvis presentera bränsleförbrukning, odometervärden, guida chaufförer till att köra mjukare och miljövänligare, styra alkolås, fjärrtömma förarkort och färdskrivare hos alla fordon i flottan. Kombinerar man datat från FleetControl med andra produkter kan nya funktioner skapas. Ett exempel kan vara att låta Trionas Tracs Flow matas med bränsleförbrukningsdata för att på så sätt se förbrukat bränsle kopplat till ett specifikt kunduppdrag. Med FleetControl kan vi ofta samla och tillgängliggöra de data från fordonen ni har behov av.

Mer information

För ytterligare information om vår produkt FleetControl, fråga Lars.

Lars Ericsson +46 70 682 00 02
Skicka Email