Produkter & Tjänster

Projekt

Triona åtar sig tidsbestämda uppdrag där vi genomför en utredning eller utvecklar ett IT-system. Vi hjälper er att anpassa uppdraget utifrån era behov.

Vi bemannar projektet och tar ansvarar för att styra projektet mot det som är viktigt för dig; att det blir klart i tid, till en viss kostnad och/eller med en viss kvalitet.

Vi sätter samman rätt team utifrån era behov, tar ansvar för metod och arbetsätt samt garanterar att konsulterna har den kompetens som krävs.

Tomas hjälper dig

För mer information om vårt arbete kring området projekt, fråga Tomas.

Tomas Yvell +46 70 322 3521
Skicka Email