Om Oss

Sponsring

Triona samarbetar i begränsad omfattning med föreningsliv och verksamheter med ideellt inslag, både på lokal och nationell nivå.

Samarbeten skall alltid baseras på ett ömsesidigt åtagande där Triona erbjuds en motprestation. Samarbeten skall också ha en anknytning till våra nuvarande verksamheter och medarbetare samt förknippas med något positivt, som till exempel friskvård eller miljöinsatser.