Om Oss

Företagskultur

I Triona är människan i centrum. Vår strävan är att skapa långsiktiga, ömsesidiga värden och åtaganden med våra kunder och medarbetare.

 

Triona_Vardeor-d-Svensk.png

 

Vi är kända som ett företag som är bra på att samarbeta med våra kunder och partners och som har medarbetare som arbetar på ett engagerat, kommunicerande och öppet sätt utifrån en helhetssyn. Vi arbetar nära våra kunder så att vi förstår vad deras behov är. Utgångspunkten i vår verksamhet finns i våra kunders målsättningar.

Vi lever upp till vår affärsidé

“ ...att skapa effektiva lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål “

genom att arbeta nära våra kunder så att vi förstår vad deras behov är. Utgångspunkten i våra uppdrag ska finnas i våra kunders målsättning.

Medarbetare

Det är medarbetarna som skapar Trionas kultur och därför anser vi att det är viktigt att alla medarbetare har kul på jobbet samt har ett balanserat och gott liv. Utbildning och kompetensutveckling är andra frågor som vi prioriterar högt. Varje medarbetare erbjuds en individuell utvecklingsplan som omfattar kurser, certifieringar etc. och vi arrangerar löpande kompetensutvecklingsaktiviteter som till exempel interna kompetensluncher och ”compcamps”, en typ av ”träningsläger”.

Vi erbjuder en lönemodell som omfattar en fast lön, vinstdelning och konkurrenskraftiga förmåner. Vi är övertygade om att modellen leder till ett ökat värde för våra kunder samt en hög effektivitet och trivsel bland våra medarbetare.

Samarbete

Företagskulturen genomsyrar även Trionas interna styrning; vi vill åstadkomma samverkan. Vi har en mo­dell som uppmuntrar till samarbete inom företaget och vi arbetar idag distribuerat. I vardagen innebär det att vi arbetar i team som kan bestå av medarbetare från flera kontor och eller samarbets­partners. För att underlätta detta och undvika sub­optimeringar och intern konkurrens tillämpar vi inte heller internfakturering, som kan leda till att olika en­heter ”tjänar pengar” på varandra internt. Vi arbetar istället med människan i centrum och eftersträvar en hög grad av mänsklig interaktion, lärande och anpassning till förändringar.

image4n4bw.png

Ständig förbättring

Vi strävar vidare efter att ständigt förbättra vår verksamhet. Exempel på detta är att vi kontinuerligt utvecklar arbetsstöd, processer etc. som vi använder i det dagliga arbetet. Vi strävar också efter att agera proaktivt i våra kundrelationer och föreslå innovativa lösningar som bidrar till att våra kunder kan effektivisera sin verksamhet. En hög kostnadsmedvetenhet gör oss också mindre sårbara och borgar för att vi långsiktigt kan vara en fortsatt stabil leverantör till våra kunder.