Jobba här

Att jobba på Triona

Vi anser att personlig utveckling och yrkesmässig utveckling hör ihop. En utveckling i yrkesrollen innebär att du växer som människa. En utveckling som människa ger utveckling i arbetet.

Du måste ha ”ett gott liv” privat för att fungera optimalt på jobbet

Helhetssynen på dig som människa är viktig för oss och därför lägger vi stort vikt vid att stötta dig i din utveckling både på och vid sidan av arbetet.

Kompetensutveckling

Att alla trivs och känner att de utvecklas i sitt arbete skapar de nödvändiga förutsättningarna för att Triona ska fortsätta utvecklas positivt. Då vi bygger vår verksamhet på att leverera tjänster med hög kompetens är utbildning och annan kompetensutveckling mycket viktigt för våra medarbetare. Därför avsätter vi målmedvetet tid och pengar för kompetensutveckling för var och en på ett planerat sätt.

Våra kunder förväntar sig att vi hela tiden håller oss ajour med den tekniska utvecklingen och därför satsar vi mycket på fortbilda oss inom de teknologier som ligger inom vårt verksamhetsområde.

Kompetensutbyte

Förutom utbildning arbetar vi även aktivt med att utbyta erfarenheter i olika former mellan varandra för att utvecklas. Bland annat vid regelbundna lunchmöten och frukostmöten tar vi upp olika erfarenheter från våra uppdrag och utbildningar. Därigenom håller vi också aktuellt vilka kunskaper arbetskompisarna har så vi effektivt kan använda den kunskapsbank vi tillsammans har.

Johan hjälper dig

Vill du veta mer om rekrytering inom Sverige, kontakta Johan.

Johan Larsson +46 73 732 61 56
Skicka Email

Rune hjälper dig

Vill du veta mer om rekrytering inom Norge, kontakta Rune.

Rune Dragsnes +47 928 42 929
Skicka Email