Case

Hur snabbt går det på danska vägar – egentligen?

Danska Vejdirektoratet ville ta reda på hur vägtrafiken flyter på de danska vägarna. Jobbet med att visualisera insamlade uppgifter om medelhastigheter på digitala kartor gick till Triona.

Hastighetsbegränsningen på en väg säger inte mycket om hur snabbt trafiken flyter i verkligheten. Trängsel och andra begränsningar kan innebära att hastigheten minskar och variationerna över dygnet kan vara stora. För att skaffa sig en bättre bild över framkomligheten i det danska vägnätet samlar Vejdirektoratet kontinuerligt in hastighetsdata från en stor mängd fordon. GPS-data presenteras i form av lättöverskådliga kartor som ger väghållaren information om medelhastigheter över dygnet.

Triona tog fram prototyp
Uppdraget att visualisera uppmätta medelhastigheter på kartan gick till Triona. En prototyp utvecklades på bara några veckor.
– Projektet växte snabbt med nya tillämpningar, berättar Trionas utvecklare Klas Germunder. Vårt engagemang växte, vilket ledde fram till ett 4-årigt ramavtal om GIS-utveckling för Vejdirektoratet. Open Source-verktyg Triona har etablerat ett agilt arbetssätt i projektet, där snabba resultat regelbundet stäms av med uppdragsgivaren.Triona fick fria händer att använda de hjälpmedel som var bäst lämpade för att lösa uppgiften och valet föll på Open Source-verktyg.

Ständig utveckling
Hittills har arbetet lett fram till webbapplika-tionerna SpeedMap och RealSpeed, samt en rapportgenerator i form av en interaktiv PDF.
– Vi utvecklar ständigt nya funktioner, säger Klas.
– I den senaste versionen har vi exempelvis lagt till nya färgscheman, vilket ger användaren bättre möjligheter att välja färger och detaljstudera hastigheterna med högre upplösning.