Case

Digitalisering av arbetsprocesser för Nye Veier

Nye Veier planerar, bygger, driver och underhåller trafiksäkra motorvägar i Norge. Under de kommande 20 åren planerar de att bygga väg för nästan 150 miljarder NOK. Visionen är att vara en helt digital innovativ kraft i branschen. I linje med detta har Triona och Trimble utvecklat en AIM-lösning och påbörjat arbetet med en anläggningsdatabas för vägprojekten i Trøndelag.

AIM-lösning och anläggningsdatabas

Syftet med AIM-lösningen är att samla in och klassificera alla digitala projektdata. Genom detta får man en gemensam plattform som ger enkel tillgång till data och information för visualisering samt uppföljning av status i de olika vägprojekten. Anläggningsdatabasen tar detta ett steg längre genom att lägga till funktionalitet som hanterar data och information som behövs för förvaltning, drift och underhåll. Anläggningsdatabasen tar också hand om alla former av dokumentation, t.ex. produktblad, rapporter, bilder, protokoll från inspektioner och tillstånd.

Lösningen testas nu på de nya vägprojekten i Trøndelag, t.ex. E6 Ranheim-Værnes, och kan stödja Nye Veier under hela livscykeln på vägen. Några viktiga framgångsfaktorer som gör detta möjligt att hantera livscykel är att plattformen:

  • Har en dynamisk objektkatalog
  • Hanterar tidsdimensioner (dåtid, nutid och framtid)
  • Använder ett klassificeringssystem (CoClass)
nyeveier-image2.png

Skärmdumparna ovan är från AIM-lösningen och visar rutten (E6 Ranheim-Værnes) tillsammans med en 3D-modell över en vald tunnel på samma rutt.

Baserade på standardprodukter

Både AIM-lösningen och anläggningsdatabasen levereras som molnbaserade tjänster som är baserade på standardprodukterna TNE från Triona och Quadri från Trimble. Dessa är beprövade produkter som ständigt utvecklas och används av många aktörer i den offentliga och privata sektorn, t.ex. Bane NOR i och Statens vegvesen i Norge samt Trafikverket. Standardprodukterna ger Nye Veier en robust lösning som säkerställer att data om vägen och dess egenskaper hanteras enligt etablerade standarder i från planering/projektering till förvaltning, drift och underhåll.

Bra stöd för integrationer

För Nye Veier är det viktigt att lösningen ger Nye Veier en öppen plattform med bra stöd för integrationer med system som kommer att användas i framtiden. Konfiguration och flexibilitet är alltså centrala begrepp i lösningen som möjliggör följande funktionalitet:

  • Lösningen stödjer olika standarder och kan konfigureras för import från de flesta format som t.ex. LandXML, GML och IFC.
  • Lösningen kommer att ha integrationer med andra system. I ett första steg kommer ett automatiserat dataflöde att upprättas mot PIMS, som är kundens valda dokumenthanteringssystem.
  • Lösningen stödjer hämtning av data från den Norska Nationella vägdatabasen (NVDB). Avsikten är att också tillföra funktionaliteten som stödjer lagring av de data som krävs av NVDB.
  • Lösningen har öppna gränssnitt (Rest API: er) som tillåter att externa förvaltningssystem, som t.ex. SINUS-produktportföljen, kan användas.
  • Lösningen har en flexibel plugin-arkitektur som gör det möjligt för Triona eller andra externa aktörer att utveckla framtida nya integrationer.
nyeveier-image1.png

Enkel organisation

En viktig princip bakom både AIM-lösningen och anläggningsdatabasen är att kundens operativa organisation inte ska belastas. Därför sker tillhandahållandet av lösningen genom molnbaserade tjänster med hög tillgänglighet. Genom att ställa krav på projektörer att leverera projektdata och aktörer inom förvaltning, drift och underhåll om att utbyta data med lösningen säkerställer man en god kontroll av vägarna genom alla faser. Det ger effekter som sänkta kostnader och en minskad miljöpåverkan.

Digital tvilling

AIM-lösningen och anläggningsdatabasen utgör tillsammans en plattform som gör det möjligt för Nye Veier att ha en digital tvilling under vägens livscykel. Genom att nyttja lösningen förväntas kostnader för datafångst och tillhandahållande reduceras. Beslutsunderlag kan tas fram snabbare och effektivare. Och leverantörer av förvaltning, drift och underhåll av vägarna kan optimera resursanvändningen och hålla en hög servicenivå samtidigt som responstiden kan minimeras.

nyeveier-logo-grey.jpg

Kund: Nye Veier

Problemställning: Samla in och klassificera digital projektdata till en plattform för enkel tillgång till data och information för visualisering och statusuppföljning i olika vägprojekt, samt hantering av data och information som behövs inom förvaltning, drift och underhåll under vägens hela livscykel.

Lösning: En AIM-lösning och en anläggningsdatabas som levereras som molnbaserade tjänster baserade på standardprodukterna TNE från Triona och Quadri från Trimble. Omfattar en webbportal och goda möjligheter för integration med andra system.

Nyckelord: #Datacapturing, #infrastructuredata, #transportnetworkdata, #roaddata