Case

Triona är en viktig partner i Mestas digitaliseringsarbete

Mesta AS är Norges största entreprenadbolag inom byggnad, drift och underhåll av vägar och ansvarar för en betydande del av drift och underhåll av det norska vägnätet. För deras kunder är det viktigt att säkerställa att data rapporteras in korrekt och inte riskerar att försvinna. Triona har hjälpt Mesta att utveckla flera delar av sitt dagliga arbete till att bli mer effektivt, med större leveranssäkerhet.

Norska Statens vegvesen är entreprenadbolaget Mestas största kund inom drift och underhåll av vägar. Arbetet omfattar allt från att hålla vägarna öppna på vintern till att hålla dem rena och fina på sommaren. Som en del i sitt omfattande digitaliseringsarbete har Mesta tagit hjälp av Triona på flera områden, där en viktig del har varit att underlätta rapporteringen mot kunder som Statens vegvesen. Med Triona Roadwork Assisant har Mesta kunnat skala bort stora delar av det manuella pappersarbete som tidigare skapade både onödigt arbete och onödiga risker i form av mis­sad rapportering. Idag har Mesta en smidigare arbets-process och ett säkrare sätt att lagra sina loggböcker.

“Genom att använda Triona Roadwork Assistant på driftskontrakten har vi digitaliserat vår arbetsrapportering. Alla loggböcker är nu elektroniska, och vi sparar mycket tid på att allt vi lägger in tids- och platsstämplas automatiskt. Med digitala loggböcker är vi också säkra på att de inte försvinner, och de är dessutom tillgängliga på kontoret även i realtid.“ Runar Nilssen, IT-chef Mesta

SINUS.Infra gör rapportering av data enkel

När nya objekt, såsom skyltar eller vägräcken, sätts upp längs de norska vägarna ska dessa registreras hos NVDB (Nasjonal VegDataBank). Tidigare var väghållare, som Statens vegvesen, i stor utsträckning själva ansvariga för rapporteringen av data men då entreprenörerna är de som är närmast förändringarna som sker ute på vägnätet har ansvaret också förflyttats hit. Med Trionas produkt SINUS.Infra – en webbaserad produkt för registrering och förvaltning av infrastrukturrelaterade data – kan Mesta själva på ett enkelt sätt rapportera data direkt till NVDB utan kostsamma mellanled. Dessutom direkt från fältet.

Trionas lösningar har också skapat förutsättningar för Mesta att optimera sin arbetsplanering. Med produkten SINUS Photo dokumenteras vägnätet genom 360°-fotografering, något Mesta valt att göra på några av sina driftskontrakt. Fotograferingen hjälper dem att såväl dokumentera vägstatus vid kontraktsstart som att planera körningen och förbereda arbetsgrupperna på förutsättningarna vid arbetsplatsen.

“Mesta är en bra, men krävande kund till Triona! Som en entreprenör ingår Mesta i våra prioriterade kundsegment och med sina höga krav och förväntningar bidrar Mesta till att utveckla Triona. Som användare av TRA, SINUS infra og SINUS Photo är Mesta en viktig kund till Triona. Jag är speciellt imponerad av sättet Mesta har infört SINUS Infra på med avseende på inrapporteringen av data till NVDB. Det visar att de på allvar vill arbeta med effektivisering med hjälp av digitalisering.“ Rune Dragsnes, Managing Director Triona Norge

 

logo-mesta.png

Kund: Mesta AS

Produkt: TRA och SINUS infra

Lösning: Digitalisering av loggböcker och registrering av ny data till NVDB (Nasjonal VegDataBank)

Nyckelord: #Digitalisering, #Datafångst, #NVDB, #Driftskontrakt