Case

Förbättrat IT-stöd för radions Trafikrapporter

Triona ligger bakom utvecklingen av det nya IT-system som hjälper Sveriges Radio att hålla reda på och informera om trafikproblem, el- och teleavbrott och andra händelser som är av intresse för allmänheten.

Sveriges Radios sändningsledning i Stockholm är bemannad dygnet runt för att kunna leverera snabb information till allmänheten om störningar och viktiga händelser. Trafik- och serviceredaktioner finns dessutom i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping.

Till redaktionerna strömmar det dagligen in tips och information från allmänhet, Trafikverket, SOS Alarm, polis och räddningstjänst, andra myndigheter samt el- och telebolag. Uppgifterna sammanställs i IT-systemet CASUS för att sedan presenteras i radiomeddelanden och på hemsidor.

Märkbara förbättringar
CASUS togs i drift under maj, efter lite mer än ett halvt års utveckling på Triona.
– Vi upplevde att vårt gamla system blev allt mer tungrott och sämre på att kommunicera med våra uppgiftslämnare, säger Björn Tannberg, erfaren trafikreporter och CASUS-utbildare på Sveriges Radio. Därför gick vi ut med en upphandling som Triona vann. Trots att systemet fortfarande är relativt nytt märker vi tydliga förbättringar. Det är stabilare, har bättre kartor och är bättre på att ta in uppdateringar i de olika ärendena. Vi kan till exempel se när första patrull är på plats och när sista lämnar en olycksplats.

Efter att ha utbildat sina kolleger i det nya systemet kan Björn konstatera att användarna är nöjda med systemets funktioner.
– Jag tycker absolut att CASUS motsvarar de förväntningar vi hade när utvecklingen satte igång.
Ett ärendehanteringssystem som CASUS blir aldrig helt färdigt. Inom ramen för Trionas support- och serviceavtal med Sveriges Radio ligger därför ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att realisera nya idéer och ta hand om information från nya källor.
Med CASUS har Sveriges Radio fått ett effektivt verktyg för att nå ut med samhällsviktig information, såväl i radion som i nya, nätbaserade mediekanaler.