Case

Enklare produktion och hantering

Under våren 2004 kompletteras ABBs nya applikation MechList med funktioner för skeppningslistor – dokument som anger hur detaljer till likriktare- och växelriktare ska packas och transporteras.

På ABB Power Technologies, HVDC i Ludvika, konstrueras likriktare och växelriktare. För att denna utrustning ska kunna tillverkas måste bland annat detaljerade ritningar och beskrivningar, så kallade stycklistor, produceras och dokumenteras. För att skapa och publicera dessa listor har tidigare stordatorsystemet Arcade använts. Triona fick uppdraget att bygga en Windowsbaserad applikation, MechList.

Modernt och enkelt
MechList är ett modernare och enklare system som nyttjar alla funktioner i Windows. Dessutom kan MechList föra över information till produktionssystemet, säger Arne Johnsen, ABB.

ABB och Triona har en mångårig relation. Triona har bland annat tidigare utvecklat HiList för ABBs räkning, ett system som har vissa delar gemensamt med MechList.

- Tack vare dessa erfarenheter har det gått lätt och smidigt att konstruera MechList. Vissa funktioner i HiList, som är en större och mer omfattande applikation, har kunnat ”återanvändas” i det här projektet, säger Michael Hall, Triona.