Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

God Jul och Gott Nytt År

Vi vill önska alla en god jul och ett gott nytt år!

22 december 2021

Årets klimatredovisning

Trionas klimatredovisning för 2020 är nu klar. Vi redovisar som tidigare enligt GHG-protokollet inom scope 1, 2 och 3 och i år har vi även inkluderat en analys av olika molnleverantörer avseende IT-drift i scope 3

14 december 2021

Jämställdhet ger hållbarhet

Nu har den kommit! Vi på Triona stöttar NYKS, Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor och icke-binära i Skogsbranschen genom att köpa den splitter nya Jämställdhetskalendern för 2022 till alla våra kontor.

29 november 2021

Triona förvärvar C7 av Fujitsu

Triona förvärvar Fujitsus verksamhet som bedrivs runt produkten C7. C7 är ett marknadsledande projektledningsverktyg som används av organisationer som jobbar med asfalt, anläggning, bygg- och energiprojekt. Övertagandet sker per den 2022-01-01.

12 november 2021

Q3 utvecklas vidare

I våras lanserade Triona en ny version av C-Load där modellen för kvalitetspoäng utökades med ”hållbarhetspoäng” som baseras på en hållbarhetsenkät som transportorganisationer kan besvara. Enkäten är baserad på en bedömningsmall som organisationen Q3 har tagit fram. Nu tar Triona ytterligare ett steg i arbetet med hållbarhet genom att överta ansvaret för att driva Q3 vidare.

25 oktober 2021

Triona 30 år

Idag firar vi vår 30-årsdag! Resan hit har varit fantastisk.

22 oktober 2021

Ny version av TNE

I september släpptes TNE version 3.8 och vi har nu kompletterat vår molntjänst med redigeringsmodulen TNE Editor. Vidare har vi i denna version bl.a. förbättrat stödet för hantering av information om projekt, organisationer och användare.

18 oktober 2021

Ny version av Transport Routing Engine

En ny version av Transport Routing Engine (TRE) finns nu tillgänglig för våra kunder. Den största förbättringen gäller hanteringen av start och slut på rutten för gång- och cykelrutter.

11 oktober 2021

FleetControl till Region Västmanland (VL)

Tillsammans med Hogia har Triona vunnit Region Västmanlands (VL:s) upphandling ”Plattform för trafikinformation”. Triona ansvarar för att leverera FleetControl; en lösning som samlar in, publicerar och delar data från kollektivtrafikens fordon. Systemets huvudkomponenter är en Multi-service IoT Edge Gateway och en Android förarskärm - båda med mjukvara från Triona.

23 september 2021

Webbinarium – Datafångst och gaturelaterade geodata

Vid två tillfällen, den 13:e och 19:e Oktober genomför Triona ett webbinarium som riktar sig till dig som ansvarar för eller arbetar med gaturelaterade geodata i en kommun.

14 september 2021

Avtal med en stor myndighet i Borlänge

En av Trionas samarbetspartners har som enda leverantör vunnit en ramavtalsupphandling gällande IT-tjänster för applikationsutveckling och applikationsförvaltning. För att förstärka leveransen ingår Triona i anbudet tillsammans med ett begränsat antal andra samarbetspartners.

9 september 2021

FleetControl till Keolis

Triona har tecknat ett ramavtal med Keolis Sverige AB om att leverera FleetControl som en del av Keolis nya Kommunikationsplattform ombord på fordon. De första implementeringarna gäller för Keolis förlängning av trafikavtal E22 med SL och nya trafikavtal Västtrafik.

6 september 2021

Holmen trävaror inför C-Load på fler anläggningar

Holmen Trävaror har använt C-Load på deras anläggning i Linghem sedan flera år. Nu har deras sågverk i Braviken och Iggesund också beslutat att börja använda C-Load.

30 augusti 2021

Transab väljer TRACS Flow

Entreprenad- och Logistikföretaget Transab med fäste i Jönköpingsregionen valde under våren TRACS Flow som sitt framtida transportadministrativa system. Efter att nuvarande transportsystem har ersatts med det mer moderna TRACS Flow finns förutsättningarna att utveckla verksamheterna vidare med stöd i nyttjande av ytterligare funktionalitet i TRACS Flow.

23 augusti 2021

Avtal med Statens vegvesen - NVDB Geotjenester

Triona har vunnit en upphandling av Statens vegvesen som omfattar utveckling, förvaltning och underhåll av systemportföljen ”NVDB Geotjenester.

19 augusti 2021

Triona stärker väg- och Sinusteamet

Per Ola Roald började i Triona i Trondheim den 1 augusti. Han har tidigare arbetat för Statens vegvesen och Trondheims kommun och kommer närmast från Geomatikk IKT. Per Ola har mycket lång erfarenhet och stor kunskap om NVDB (Nasjonal Vegdatabank) och kommer att bidra inom Trionas fortsatta satsning på väg, NVDB och produkter med anknytning till infrastruktur.

16 augusti 2021

Triona bygger e-tjänst för fritidsfiske åt Luke

Under våren har Triona Oy erhållit ett uppdrag åt Luke - naturresursinstitutet i Finland. Uppdraget går ut på att bygga tjänsten Oma kala (Egen fisk), där fritidsfiskare enkelt lämnar fångstrapporter, använder sig av information  gällande fångsthistorik, gör inköp av fiskekort m.m.

12 augusti 2021

MaserFrakt väljer TRACS Flow

MaserFrakt, ett av Sveriges största företag inom maskin- och transportförmedling och med rötter i Dalarna, fortsätter sitt mångåriga samarbete med Triona genom att välja TRACS Flow som sitt framtida verksamhetssystem för avtals-/orderhantering, planering, operativ ledning och uppföljning. Planen är att börja nyttja systemet med både kontorsdelar samt mobilsystem i fordon redan under 2021.

9 augusti 2021

Nytt uppdrag för Oslo kommun

Triona vann precis före sommaren en upphandling avseende ”Kartläggning och planeläggning av underhåll av gator och vägar” för Oslo kommun. I uppdraget skall vi fotografera Oslo kommuns 1365 km vägar och gator inkl. gång och cykelvägar, registrera data i norska nationella vägdatabasen (NVDB) samt utarbeta en plan för underhåll av vägarna i Oslo kommun.

5 augusti 2021

E.ON Sverige valde Once by Pinja till sin bränsleleveranskedja

E.ON Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE som sysselsätter 70 000 personer i 15 olika länder. I Sverige har företaget 2 100 anställda och levererar el, värme och smarta energilösningar till ungefär 1 miljon privat- och företagskunder. 

2 augusti 2021

Fraktkedjan AB har driftsatt TRACS Flow

Våren 2019 skrevs ett ramavtal med Allmänna Transport och Logistik Alliansen i Skandinavien AB (ATLAS-gruppen) gällande Trionas produkt TRACS Flow, en användarvänlig och modern plattform som möjliggör en digitalisering av flödet från avtals-/orderhantering till planering, operativt utförande och uppföljning. Nu har det andra införandeprojektet i ATLAS-gruppen framgångsrikt avslutats för Fraktkedjan. Från och med December 2020 är TRACS Flow Fraktkedjans centrala orderhanteringssystem.

7 juni 2021

Beläggningssystem till Statens vegvesen

Triona har vunnit en upphandling som avser vidareutveckling av beläggningssystem till Statens vegvesen. Avtalet omfattar två delsystem, Pavement Management System (PMS) och ROSITA.

18 maj 2021

Bergkvist siljan i insjön inför C-Load

Bergkvist Siljan koncernen har använt C-Load sedan 2019 på deras anläggningar Siljanssågen i Mora och Blybergssågen i Älvdalen och nu har även deras sågverk i Insjön börjat använda C-Load.

12 april 2021

C-Load – utökat stöd för hållbara transporter

C-Load utvecklas kontinuerligt och i de två senaste versionerna 1.39 (November) och 1.40 (Februari) har arbetet fortsatt med modernisering av plattformen samtidigt som kraftfulla verktyg för både uppföljning och styrning av hållbarhet introducerats.

6 april 2021

TRACS Flow i drift hos Söderhamns LBC

TRACS Flow är togs i drift hos Söderhamns LBC den 1 februari och ersatte därmed deras tidigare system Cockpit.

29 mars 2021

Kunderna nöjda med Triona

I vår senaste kundundersökning som genomfördes under hösten 2020 fick vi återigen väldigt bra omdömen från våra kunder. Nästan alla kunder instämmer i påståendet ”Samarbetet med Triona fungerar bra”.

15 mars 2021

Ny version av TRACS Flow

En ny version av TRACS Flow lanserades som planerat i slutet av februari. De nästkommande versionerna planeras komma i maj och november 2021.

8 mars 2021

Webinar med RoadCloud

Trionas produkterbjudande inom FleetControl växer med fler kunder och nya tjänster. Med FleetControl som IoT plattform ombord och FleetAnalyzer i molnet skapas nya möjligheter att samla, förmedla och analysera data från bl.a. kollektivtrafikens fordon. Allt för en effektiv drift och fler och nöjdare kunder.

26 februari 2021

Nya lokaler i Oslo

I början av 2021 flyttade Triona in i nya lokaler i Oslo.

24 februari 2021

En attraktiv arbetsgivare!

Våra viktigaste tillgångar är våra medarbetare och våra kundrelationer - glada och nöjda medarbetare bidrar till ökad kundnöjdhet. För att säkerställa att vi är attraktiva som arbetsgivare genomför vi löpande medarbetarenkäter och medarbetarundersökningar. För genomförandet använder vi ett externt, oberoende företag som med evidensbaserade metoder och analyser hjälper oss att belysa hur våra medarbetare upplever hur det är att arbeta hos Triona och i vår verksamhet.

29 januari 2021

Triona expanderar i Göteborg

Triona har flyttat till nya och fräscha lokaler i World Trade Center vid Korsvägen.

11 januari 2021

FleetControl - Transdevs IoT-plattform

Den 13 december lanserade Transdev Nordens största elbussflotta i Göteborg på uppdrag av Västtrafik. I sin leverans till Västtrafik har Transdev Trionas fordonsoberoende FleetControl som central IoT-plattform.

7 januari 2021

Nyhetsarkiv

Nedan kan du filtrera bland våra nyheter.