Nyhetsarkiv

Nytt uppdrag för Oslo kommun

5 augusti 2021

Triona vann precis före sommaren en upphandling avseende ”Kartläggning och planeläggning av underhåll av gator och vägar” för Oslo kommun. I uppdraget skall vi fotografera Oslo kommuns 1365 km vägar och gator inkl. gång och cykelvägar, registrera data i norska nationella vägdatabasen (NVDB) samt utarbeta en plan för underhåll av vägarna i Oslo kommun.

Uppdraget skall vara färdigställt innan 1 april 2022. Triona samarbetar i uppdraget med norska Veiteknisk Institutt.

Syftet med upphandlingen av Oslo kommun är att få en;

  • Översikt av vägar och dess relaterade vägobjekt. Var ligger de och vad är dess tillstånd.
  • Bättre planering och prioritering av underhåll av gator och vägar.
  • En plan för hur underhållsskulden kan elimineras.

Triona tar 360 graders panoramabilder och skapar punktmoln från lidardata av Oslos väg- och gatunätverk. Alla 360 graders panoramabilder och lidardata mäts in med en högprecisions-GPS.

Med hjälp av AI (artificiell intelligens) extraherar vi automatiskt tillgängliga data från panoramabilder och lidardata. Dessa data kommer sedan att sammanföras med data som Oslo kommun redan har i NDDB.

Trionas produkter SINUS photo och SINUS infra nyttjas för att komplettera och kvaluitetssäkra data i NVDB. SINUS photo och SINUS infra är produkter som ger oss möjlighet att registrera infrastrukturrelaterade data på ett kostnadsbesparande, effektivt och säkert sätt både från bilder, karta och ute i fält.

Exempel på data som skall registreras i NVDB är gångfält, räcken, skyltar, skärmar, vägmarkeringar, staket, farthinder, belysning, beläggning och vägbredd. I tillägg registreras tillstånd på skyltar, räcken och beläggning.

Som slutprodukt i uppdraget levereras en plan för underhåll av vägarna i Oslo kommun. Planen anger bl.a. dagens status för vägnätet, en beskrivning av underhållsskulden, resursbehov nå och framåt, handlingsplaner för 2021-2031 och en beskrivning av framtida stadsutveckling och utmaningar för vägar och gator i Oslo.

Läs mer