Nyhetsarkiv

Jens – Ny ledare för försäljning

15 maj 2018

Jens Werner har jobbat drygt 5 år på Triona och närmast har han varit enhetsledare för vår enhet Skogsindustri. I slutet av 2017 antog Jens rollen som Ledare för försäljning i Triona, en roll som han nu, efter att Katarina Johansson övertagit Jens ansvar för enheten Skogsindustri, helt kan fokusera sin tid på.

Sedan Jens började på Triona har han jobbat med lösningsförsäljning inom flera av Trionas verksamhetsområden. Tillsammans med att Jens också har deltagit aktivt i Trionas långsiktiga strategiarbete gör att han har bra förutsättningar att nu ta sig an att utveckla Trionas försäljningsverksamhet.

Jens förenar affärs- och verksamhetskunnande med ett gediget tekniskt kunnande och intresse. Jens har lång ledarerfarenhet och har i olika positioner jobbat med affärs - och verksamhetsutveckling, projektledning, teknisk utveckling, inköp mm. Jens grundade 2003 Fleetech AB, som sedan 2008 är ett av Trionas intressebolag, och var till och med 2012 dess VD.

Innan Fleetech jobbade Jens inom fordonsindustrin, först på Saab Automobile och sedan inom Scania, där han hade olika chefsbefattningar inom teknisk utveckling och inköp.

Jens är civilingenjör från Industriell Ekonomi i Linköping.

"För mig handlar försäljning mycket om att kombinera ett stort intresse och förståelse för kundernas verksamhet med en väldig god kunskap om vårt erbjudande. Min drivkraft är att försöka hitta smarta och långsiktiga lösningar som löser kundernas verkliga behov" säger Jens

I rollen som ledare för försäljning ingår ansvaret för att driva Trionas försäljningsprocess och att bidra till att utveckla Trionas erbjudande. I det senare kommer Jens bl.a. att vara delaktig i att paketera och utveckla lösningar gentemot Trionas prioriterade kundsegment. Styrande för arbetet är den strategi och de mål Trionakoncernen har avseende t.ex. omsättning och lönsamhet.