Nyhetsarkiv

Entreprenör väljer TRACS Flow

18 december 2020

En större leverantör av material och tjänster till bygg – och anläggningsbranschen har valt TRACS Flow som sitt nästa orderhanteringssystem. Införandet planeras till 2021.

Införandet inleds med en POC (Proof Of Concept) i början av 2021, i vilken de viktigaste kraven kommer att verifieras och projektplanen för det fortsatta införandet utarbetas.   

Företaget kommer även att använda TRACS Flow mobillösning, som ger ett bra stöd för alla arbetsmoment i fält, samt ett flertal av de tilläggsmoduler som finns till TRACS Flow. 

Företaget är en ny kund till Triona, men dialogen som varit väldigt givande och konstruktiv har pågått en längre tid. 

 - Vi är stolta att de känner sig trygga med oss som leverantör och går vidare och väljer vår produkt TRACS Flow som deras nästa orderhanteringssystem, säger Thomas Höjsgaard, affärsansvarig för TRACS Flow på Triona.  

Läs mer