Nyhetsarkiv

Milstolpe nådd hos Trafikverket

19 februari 2018

I december 2017 godkändes systemleveransen i Trafikverkets projekt ANDA som omfattar implementering av en ny IT-lösning för hantering av anläggningsdata för väg- och järnvägsnäten i Sverige. Godkännandet innebär att en viktig milstolpe har passerats.

Inom ramen för ANDA är Triona ansvarig för leveransen av den lösning som hanterar trafiknät. Lösningen har realiserats med hjälp av Trionas produkt Transport Network Engine (TNE) och Trimbles produkt Novapoint DCM som hanterar ajourhållning av trafiknät. Den initiala leveransen gjordes hösten 2016 och nu är även resterande delar av ANDA levererade vilket gör att Trafikverket kan påbörja nästa fas vilket bl.a. omfattar migrering av data. I takt med att detta sker kommer Trafikverket ta systemen i produktion vilket innebär att Trafikverket kommer att få bättre kontroll på hela sin anläggning.