Nyhetsarkiv

Webbportal för järnvägsnära tjänster

13 augusti 2019

I början juni lanserades European Rail Facilities Portal, som Triona har haft ansvaret för utvecklingen av.

Inför lanseringen presenterades lösningen av Triona, tillsammans med övriga partners i konsortiet (HaCon, UIRR, UIC, IBS samt SGKV), för en stor grupp av EU-kommissionen inbjudna intressenter ur transportbranschen - fler än 50 olika företag och organisationer från alla delar av Europa. Det blev många positiva reaktioner. Som en ledande medlem i beställargruppen på kommissionen uttryckte det:

”Being an engineer myself originally, I have to say I'm really positively impressed by the tool and how it functions."

Portalen innehåller just nu begränsad information om ca 5000 järnvägsnära tjänster (allt från stora containerterminaler till företag som levererar enstaka servicetjänster). Förväntningen är att informationen snart flerdubblas när driften av portalen startar upp officiellt.

Hela logistiksektorn kommer att kunna nyttja portalen för planering av transportuppdrag och för leverantörer av järnvägsnära tjänster blir den ett skyltfönster för att visa upp sina tjänster. Portalen är också tänkt att kunna nyttjas av andra intressenter. Som ett exempel kan nämnas ”regulatory bodies”, Transportstyrelsen i Sverige, som kommer att kunna använda portalen som ett stöd i arbetet med att kontrollera efterlevnaden av det regelverk som EU har skapat för publicering av information kring järnvägsnära tjänster.

Projektet har genomförts i ett framgångsrikt samarbete mellan både kommersiella och icke kommersiella partners. Trionas engagemang i projektet är helt i linje med målet att leverera innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet.