Nyhetsarkiv

Ägare ökar sitt innehav i Trionas Aktie

21 januari 2020

Triona är privatägt och flera av företagets medarbetare är delägare. Triona får successivt en ökad andel externt ägande (ej operativt verksamma i koncernen). Under slutet av 2019 ökade tidigare styrelseordföranden Nils-Robert Persson sitt innehav med 3,9% och äger nu totalt 6,6% av aktierna. De 220 000 aktierna förvärvades i två omgångar till en aktiekurs om 30 respektive 32 SEK/aktie.

Triona är ansluten till Pepins.com/Alternativa Listan där företagets aktie kan handlas. Just denna transaktion har dock skett vid sidan av Pepins.com.

“Nils-Robert känner Triona bra efter sin tid i styrelsen. Att han nu ökar sitt innehav bekräftar vår positiva utveckling, där bland annat produktverksamheterna har lagt en bra grund för fortsatt tillväxt och långsiktig lönsamhet.“ Mats Bayard, CEO Triona

Läs mer