Nyhetsarkiv

Lyckat Triona Days

30 november 2018

Triona Days i Sverige har återigen genomförts med deltagare ifrån många organisationer inom transport- och logistikområdet. Triona Days blev väldigt givande och lyckat! Den slutsatsen kan vi dra efter att ha sett den feedback vi fick från deltagarna.

word cloud triona days 2018.jpg

Under Triona Days samlade vi våra kunder inom logistik- och transportområdet, som använder produkterna Lasset och TRACS Flow, runt temat digitalisering inom entreprenad, transport och logistik.

Tillsammans lyssnade vi på spännande och tänkvärda föreläsningar och genomförde användarmöten för våra produkter. Deltagarna träffade kollegor i branschen, delade erfarenheter och diskuterade produkternas nuvarande och kommande funktionalitet på ett konkret sätt. Deltagarna fick också lära sig mer om några aktuella teman som förhoppningsvis kan bidra till intressanta reflektioner att ta med till den egna verksamheten och framtida utveckling.

Intressant, givande, lärorikt, samarbete och trevligt var några av de ord som lyftes fram i summeringen. Vi ser redan fram emot nästa års Triona Days.

Läs mer om: