Nyhetsarkiv

Avtal med Statens vegvesen - NVDB Geotjenester

19 augusti 2021

Triona har vunnit en upphandling av Statens vegvesen som omfattar utveckling, förvaltning och underhåll av systemportföljen ”NVDB Geotjenester.

Triona förvaltar idag många av de systemen som portföljen omfattar. Avtalet gör det möjligt att dessa uppdrag kan fortsätta och att nya uppdrag kan avropas. Avtalet sträcker sig över 4 år och omfattar;

  • Utveckling, förvaltning och underhåll av systemen i portföljen.
  • Kvalitetssäkring i hela portföljen.
  • Säkerställa att systemen kan utvecklas optimalt över tiden.
  • Att systemen har bra förutsättningar för stabil och säker drift
  • Att tillhandahålla kompetens då kunden har behov av stöd.

Flera av systemen i portföljen baseras på Trionas standardprodukter TNE/TRE.