Nyhetsarkiv

Ny version av C-Load

10 augusti 2020

En ny version av C-Load (1.37.0) driftsattes den 11 juni. I releasen har vi fortsatt arbetet med att modernisera plattformen genom att etablera en förnyad arkitektur samt lägga grunderna för en modernare web. Transparent informationsdelning mellan aktörer i logistikkedjan utvecklas också vidare genom vidareutveckling av funktionaliteten för ”Load Appendix” som introducerades i C-Load 1.36.0. Utöver arkitektur/web och ”Load appendix” omfattade releasen en rad andra funktioner för såväl beställare, leverantörer, kunder och terminaler.

Utvecklingen av C-Loads grundläggande arkitektur är ett långsiktigt arbete som till stora delar började redan under våren 2019. Arbetet har som mål att tjänsten fortsatt ska kunna växa i snabb takt samt genom ny teknik möjliggöra att vi även framgent utvecklar funktionalitet som ligger i framkant.

En central del av C-Load konceptet har hela tiden varit att samtliga parter i logistikkedjan alltid ska kunna få uppdaterad information om pågående transporter. Alltså måste alla parter kunna dela relevant information med varandra.

c-load.png

I C-Load 1.36.0 (april) släpptes grunderna till detta genom möjligheten att bifoga ”Load Appendix” (dataobjekt/-strukturer) till laster.  I denna release har funktionaliteten gjorts än mer användarvänlig då bland annat funktioner för beställarspecifika layouter och exporter (XLS och XML) har lagts till. Funktionaliteten är generiskt användbar men i ett första läge kommer den att användas till godsspecifikationer samt utökad mottagarinformation (Consignee Information). Funktionalitet som våra beställare i C-Load ser kommer att kunna öka kundnyttan.

En av våra kunder som började använda denna funktionalitet direkt då den blev tillgänglig är SCA, exempelvis har de SCA-bolag som är beställare i C-Load, bl.a. SCA Wood, SCA Energy, Gällö Timber, SCA Wood Hong Kong, SCA Wood UK, m.fl., valt att utnyttja denna funktionalitet för att skicka in godsspecifikationer samt utökad mottagarinformation till C-Load.

SCA’s kunder, där många sedan länge får aviseringar samt haft möjlighet att spåra sina sändningar via C-Load, får nu genom godsspecifikationerna möjlighet att veta exakt vad som skeppas på respektive last för att därigenom bättre kunna planera sin egen produktion. Möjligheten att exportera godsspecifikationerna till XLS och XML-format gör också att de som önskar kan tillgodogöra sig data maskinellt för import in till egna system. Den utökade mottagarinformationen ger leverantörer (transportörer) i C-Load utökad information kring mottagaren vilket gör deras arbete enklare och skapar förutsättningar för bättre kvalité genom hela leveransen.

Utöver ovan nämnda nyheter omfattade den nya versionen bland annat följande funktioner:

  • Containerflöden, utökad avisering
    Aviseringar i samband med ändring av ETA justeras för att säkerställa att kunder/mottagare alltid hålls uppdaterade om ändringar
  • Hantering av organisation
    Många beställare har inom sin verksamhet olika ”enheter” som är involverade i godsflödet – ytterligare möjligheter för användare att prenumerera på mail för en eller flera enheter läggs till samt möjlighet att filtrera och gruppera data i fakturagranskning på enhet.
  • Ökad flexibilitet i publiceringsregler
    Utifrån input från våra beställare har ytterligare möjligheter lagts till för att kunna ”finfördela” väntetider i publiceringsregler så att regler som möter verksamhetens behov kan skapas.

Mer information om releaserna finns i release notes på tjänstens hemsida C-Load.com

Läs mer