Nyhetsarkiv

Brani Asfalt väljer C7 Projects från Triona

20 februari 2024

För att effektivisera sina arbetsprocesser har Brani Asfalt genomfört en digitaliseringsprocess där man tittat på interna, oberoende produkter och manuella processer.

Viktiga mål för denna process har varit att säkerställa god styrning, kontroll, lönsamhet och minskad miljöpåverkan. Detta arbete har nu resulterat i att organisationen har valt Triona och dess produkt C7 Projects.

Brani Asfalt AS tillhandahåller asfalttjänster i hela östra Norge, till både privata och offentliga kunder. Exempel på privata företagskunder är stora entreprenörer, byggföretag och byggare. Offentliga kunder representeras bland annat av Statens vegvesen, Viken kommun och ett antal andra kommuner i Østlandet som har kontrakt för asfaltering av länsvägar, riksvägar och torg. Brani Asfalt har fyra asfaltteam som arbetar med samtliga dessa kunder och uppdrag.

C7 Projects som verktyg för Brani Asfalt

Trionas produkt C7 Projects ska hjälpa Brani Asfalt att få full kontroll över asfaltsprojekten. Detta görs med hjälp av verktyg som till exempel kalkyler för anbud, rapportering i fält från arbetslagen, daglig uppföljning för projektledare samt integrationer med ekonomisystem som ger redovisningsavdelningen en bättre överblick.

C7 Projects kommer att ersätta ett antal kalkylblad och system som Brani Asfalt har förlitat sig på fram till och med idag. Sammantaget ger detta Brani Asfalt en god kontroll över hela asfaltprocessen från anbud till faktura.

"Vi har valt Trionas C7 projects för att säkerställa god styrning, kontroll och bättre lönsamhet. Lösningarna kommer också att bidra positivt i vårt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser." Ole Storevik, VD för Brani Asfalt AS

Picture1.jpg

Undertecknande av avtal. Rune Dragsnes (till vänster), general manager Triona Norway AS och Ole Storevik (till höger), general manager Brani Asfal AS.

Läs mer