Nyhetsarkiv

Triona minskar CO2-utsläpp från transporter

5 september 2022

Det ställs allt högre krav på transport- och logistikföretag att kunna redovisa klimatpåverkan från sina transporter samt följa upp och utveckla sitt hållbarhetsarbete. Som IT-leverantör har vi en viktig roll i att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp. Vi utvecklar därför våra produkter med målet att underlätta våra kunders hållbarhetsarbete. Avståndstjänsten har därför utökats med funktionalitet att beräkna det CO2-utsläpp som en rutt resulterar i.

Utsläppsmodellen, som är baserad på internationell vetenskaplig forskning, tar hänsyn till de viktigaste faktorerna som är mätbara med tillräcklig noggrannhet. Dessa faktorer är ruttens längd, vägens kurvighet och backighet, fordonets hastighet, typ av drivmedel och totala vikt. I beräkning av CO2-utsläpp används även data om växthusgasutsläpp för olika typer av drivmedel som årligen sammanställs av Energimyndigheten i Sverige. 

I vintras implementerades utsläppsmodellen i TRE som är den ruttberäkningsmotor som används av Avståndstjänsten. Nu är det möjligt att, utöver körsträcka och körtid, även beräkna utsläpp av CO2 för en rutt. Utsläppsberäkning i Avståndstjänsten möjliggör att, redan i planeringsfasen av transporter, ta hänsyn till den klimatpåverkan som dessa kommer att generera. Tjänsten kan också användas för att ta fram underlag för klimatredovisning av utförda transporter.