Nyhetsarkiv

Ny version av TRA

28 februari 2023

Vårt system Triona Roadwork Assistant, en digital loggbok som används vid vägarbeten, får hela tiden nya kunder! I januari släpptes en ny version som gjorde systemet ännu mer användarvänligt. Förbättringar har gjorts av både kontorsdelen (webben) och appen – både i iOS och Android.

Inläsning av godkända planer för varsel vid vägarbeten har gjorts mer robust. Flera datafält läses nu in automatiskt. Detta gäller planer som godkänts både i Statens vegvesens APV-system (gäller Europa-, riks- och länsvägar) och i kommunala system (för kommunala vägar).

En hel del ny utrustning har också tillkommit. Både normalskyltar, säkerhetsutrustning och händelser som ska loggas, som t.ex. Plogbil, Strøbil, Telefon VTS mm. Målet är att all utrustning som används vid ett vägarbete, som skall loggas, ska vara tillgängliga i TRA.

Den nya versionen av appen har gjorts ännu mer användarvänlig! Appanvändare kan nu själva begära att stätta ett nytt lösenord. Ibland uppstår det situationer där skyltar/utrustning som inte ingår i planen måste sättas upp. För att göra det lättare att hitta denna utrustning har en sökfunktion för utrustning införts i appen. Ofta står skyltar och utrustning uppe länge, men kanske är det så att ett fåtal skyltar, t.ex. sprängning pågår, sätts upp och tas ner med jämna mellanrum. Appen har nu utökats så att du kan stoppa och återställa en eller ett urval av skyltar, utöver möjligheten Stoppa alla/Återställ alla som funnits där tidigare.

Sist men inte minst är nu både appen och webben rensade från det gamla Norska vägreferenssystemet (HP/meter). Triona Roadwork Assistant fungerar nu endast med det nya Norska vägsystemreferensen (sträcka/delsträcka).