Nyhetsarkiv

Norrlands Trä först i Sverige med TimberPro

12 februari 2018

TimberPro installeras nu på Norrlands Trä som därmed blir den första svenska träindustrin att använda detta moderna ERP-system som är byggt speciellt för träindustri. 

TimberPro tillhandahålls av finska bolaget PiiMega, som Triona inledde ett samarbete med 2017. TimberPro används idag av ett 30-tal sågverk och andra träindustrier i Finland, Baltikum och Ryssland. Triona erbjuder nu de svenska sågverken en svensk version av systemet inklusive införandestöd och support. Systemet är mycket innehållsrikt och har funktionalitet för bl.a. optimering och lönsamhetskalkylering baserat på kontinuerligt uppdaterade data från den egna verksamhetens produktions- sälj och leveransprocesser.

Hos Norrlands Trä ersätter TimberPro ett flertal andra system som använts i verksamheten. Det förväntas ge betydande vinster i form av minskad administration, ökad kontroll av nuläge samt bättre uppföljning av utfallet.