Nyhetsarkiv

Bergkvist siljan i insjön inför C-Load

12 april 2021

Bergkvist Siljan koncernen har använt C-Load sedan 2019 på deras anläggningar Siljanssågen i Mora och Blybergssågen i Älvdalen och nu har även deras sågverk i Insjön börjat använda C-Load.

Bergkvist Siljan-koncernen är en skogsindustrikoncern och verksamheten sträcker sig från att sköta skog på bästa sätt till att förädla timret till produkter som håller hög kvalitet.

Sommaren 2019 gick de två anrika dalakoncernerna Siljan Group AB och Bergkvist-Insjön AB samman och blev Bergkvist Siljan-koncernen. I och med det inleddes ett arbete med att införa gemensamma systemstöd och processer i koncernen och man beslöt att C-Load skulle användas på koncernens alla sågverk. I början av året bokades så de första transporterna via C-Load även på sågverket i Insjön.

Sågverksbolagen i koncernen producerar ca 800 000 m3 sågade trävaror per år som distribueras till destinationer i Sverige, Europa, Nordafrika och Asien.

C-Load är integrerat med Bergkvist Siljans affärssystem vilket ger förutsättningar för en hög automatiseringsgrad i hela transportprocessen - från beställning utifrån nya transportbehov hela vägen till mottagande och kontroll av faktura från leverantör efter utförd transport. Bergkvist Siljan använder C-Load både för väg och järnvägstransporter.