Nyhetsarkiv

Ramavtal med Svevia

24 februari 2020

Svevia statsar på digitalisering och har därför tecknat ett ramavtal med Triona avseende produkter som effektiviserar deras arbete med drift och underhåll av vägnätet i Norge. Målet är att vinna nya driftavtal i Norge.

Ramavtalet med Svevia omfattar i en första omgång produkterna Vegviseren, SINUS Infra, 360º vägbilder inkl. SINUS photo och Triona Roadwork Assistant (Arbeidsvarsling-Loggbok).

Vegviseren

Vegviseren används av personer som arbetar på med olika uppgifter ute i fält. Vegviseren visar användaren en kontinuerlig position i form av vägreferens, vägnamn och koordinater. Den låter dig ta bilder som knyts till vägnätet på ett sätt som underlättar vidare användning och bearbetning av data.

SINUS Infra

Svevia måste registrera data i norska nationalla vägdatabasen (NVDB) som Statens vegvesen ansvarar för. Det kan avse data om skyltar, avlopp, räcken, etc. SINUS Infra är direkt ansluten NVDB-portalen Datafångst. Med SINUS Infra sparar man allt efterarbete. När du är klar med arbetet i fält ute på vägen är jobbet gjort.

360º vägbilder inkl. SINUS Photo

Att fotografera vägnätet har stor nytta. Att få "vägen in på kontoret" sparar många resor som annars krävs för att kontrollera situationen och tillståndet på vägen. Om du som entreprenör har bra dokumentation om vägnätet då ett nytt driftskontrakt startar undviker man oklarheter och eventuella meningsskiljaktigheter när du avtalstiden för kontraktet går ut.

Triona Roadwork Assistant (Arbeidsvarsling-Loggbok)

Triona Roadwork Assistant fyller en mycket viktig funktion, nämligen dokumentation av installation, kontroll och demontering av utrustning i samband med vägarbeten. Som entreprenör sparar du mycket tid genom att automatiskt registrera detta (tid och plats) i en mobil eller surfplatta istället för att göra det manuellt på pappersark.