Nyhetsarkiv

Ännu ett lyckat Triona Days!

20 december 2023

"Intressant", "inspirerande", "lärorikt" och "trevligt" tyckte deltagarna om årets Triona Days.

Det årliga eventet runt Trionas största produkter genomfördes detta år i Sollentuna mellan den 29:e och 30:e november. Triona Days riktar sig till användare och beslutsfattare i de företag som använder Trionas produkter C7 Projects, FleetControl, TRACS Flow och C-Load och temat för året var ”Mänsklig interaktion och tekniknyttjande för ökad affärsnytta”.

Deltagarna gavs möjligheten att dela erfarenheter och fördjupa sig inom en viss produkt samt lära sig mer om aktuella teman.

Varje produktteam genomförde användarmöten där bland annat produktnyheter presenterades. Trionas produktspecialister berättade om framtida planer för respektive produkt och deltagarna gavs tillfälle att komma med förslag och inspel. Tid fanns även för mingel och utbyte av erfarenheter deltagare emellan.

Årets inspirerande gästföreläsningar gavs av representanter från Hitachi Energy och Ahlsell och handlade om hur man som globalt företag kan implementera metoden SAFe i sin verksamhetsplanering. Som komplement till detta genomföredes snabbföreläsningar i form av korta, informativa pass om BEAst och Peppol, Acceptanstest vid nya programversioner från ett kundperspektiv, rFMS för verklig bränsleförbrukning samt AI och hur det kan nyttjas.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att årets Triona Days blev ett väldigt lyckat event med nöjda deltagare och vi har redan nu börjat planera för nästa års Triona Days.