Nyhetsarkiv

Ny version av C-Load

26 oktober 2020

En ny version av C-Load (1.38.0) driftsattes den 10 september. Fokus i releasen har varit fortsatt modernisering av plattformen – både genom arkitekturarbete men också genom att nya funktioner inom processen upphandling har utvecklats med ny webteknik så att funktionaliteten blivit än mer användarvänlig och överskådlig.

De funktioner som i samband med denna release är släppta med ny webteknik är upphandlingslistan inklusive en översiktsvy samt rankinggränssnittet. Upphandlingslistan är de vyer där beställare övervakar sina pågående upphandlingar samt har möjlighet att göra ranking på pris, ranking på kvalitet, skapa nya upphandlingsperioder, skapa avtal samt exportera priser till Excel.

Rankinggränssnittet är en specifik vy där användaren dels ser lämnade priser från samtliga leverantörer, priser från föregående avtalsperiod, hur dessa priser för tillfället är rankade samt på vilken grund denna ranking skett, i många fall baserat på ett automatiskt förslag. Utöver detta finns också möjligheten att göra justeringar utifrån den automatiskt föreslagna rankingen.

I grunden har denna funktionalitet funnits sedan 2012, när C-Load lanserades, men med de nya funktionerna blir denna funktionalitet både mer lätthanterad genom t ex ”drag-and drop” och mer översiktlig. När de nya funktionerna utvecklats har ett flertal önskemål från befintliga beställare tagits i beaktande så dessa vyer har inte bara blivit mer lättarbetad och överskådliga utan också fått helt nya funktioner som kommer till direkt nytta för våra beställare.

Upphandlingen i C-Load skapar avtal med rankinglistor för varje rutt och lastbärare – genom detta möjliggörs den unika automatiseringsgraden i beställning och bokning. Rankinglistorna kontrolleras och vid behov justeras de alltid av beställare innan avtal skapas, men dessförinnan har beställare möjlighet att få förslag på ranking utifrån ett system med kvalitetspoäng, där pris och kvalitet vägs samma.

Kvalitetsfaktorerna består dels av uppmätt kvalitet där data från leverantörens utförda transporter ligger till grund samt av affärsmässiga kvalitetsfaktorer där andra faktorer, såsom hållbarhet, etc., poängsätts och bildar bas för föreslagen ranking.

tratt-1-english.png

I tillägg till de funktioner i upphandlingsprocessen har också uppdateringar gjorts i menyhanteringen som en del av moderniseringen av webben där Trionas grafiska profil blir ett bärande tema.

Kommande release (C-Load 1.39) kommer att ha fokus på hållbarhet – dels en hållbarhetsenkät med direktkoppling till kvalitetspoängen som ger beställare i C-Load en unik möjlighet att på ett strukturerat sätt taktiskt ta in hållbarhet i val och utvärdering av leverantörer samt utökade funktioner för att både på lastnivå och aggregerat följa genererade utsläpp av CO2, ”Carbon footprint”.

Även i kommande releaser av C-Load kommer vi att fortsätta arbetet med att modernisera tjänsten såväl i arkitektur och som med fortsatt förnyande av webgränssnittet för alla aktörstyper på samma sätt som vi i denna release gjort med vitala delar av upphandlingsprocessen för beställare.

Mer information om releaserna finns i release notes på tjänstens hemsida C-Load.com

Läs mer