Nyhetsarkiv

Beräkning av kostnader för drift och underhåll av vägar

7 juni 2023

I inledningen av året vann Triona en upphandling avseende förvaltning och vidareutveckling av systemet MOTIV för Statens vegvesen. MOTIV används för att beräkna kostnader för drift och underhåll av vägar i Norge.

Triona har varit ansvarig för MOTIV sedan 2017 och moderniserade lösningen 2019 MOTIV hämtar data från norska NVDB, som är indelade i så kallade homogena segment, som lokaliseras med den nya vägsystemreferensen för NVDB.

Med hjälp av en webblösning kan kunden plocka ut rapporter innehållande beräkningar och kostnader relaterade till drift och underhåll av vägarna, baserat på olika områden och krav. Dessutom erbjuder MOTIV möjligheten att ta fram rapporter baserade på på framtida prognostiserade trafikvolymer.

MOTIV är ett centralt system för drift och underhåll av vägnätet i Norge och det nya avtalet innebär att Triona kommer att ansvara för vidareutveckling och förvaltning av lösningen under 2 år med option på ytterligare 1+1 år.