Nyhetsarkiv

FleetControl till Region Västmanland (VL)

23 september 2021

Tillsammans med Hogia har Triona vunnit Region Västmanlands (VL:s) upphandling ”Plattform för trafikinformation”. Triona ansvarar för att leverera FleetControl; en lösning som samlar in, publicerar och delar data från kollektivtrafikens fordon. Systemets huvudkomponenter är en Multi-service IoT Edge Gateway och en Android förarskärm - båda med mjukvara från Triona.

– Med FleetControl får VL en modern fordonslösning som förser trafikledning och realtidssystem med positionsdata och visar upp relevant trafikinformation för föraren i realtid, säger Mats Johansson, Triona.

Fordonens positionering mäts och levereras varje sekund vilket ger trafikledningen möjlighet att snabbt hantera händelser och minimera störningar, men även göra prognoser över kommande turer. I förarskärmen installeras ett kartstöd som gör att föraren kan se den exakta positionen och hur den förhåller sig till tidtabellen samt hur turen ska köras.

– Som kollektivtrafikmyndighet är Region Västmanland först ut med den här installationen i fordonen. Att hela tiden få uppdaterad information om sin tur, oavsett störningar och trafikomläggningar, kommer att bli ett enormt lyft för förarna, vilket i sin tur ger information med hög kvalitet till resenärerna, säger Linda Ekdahl, Hogia.

Läs mer