Nyhetsarkiv

Triona förbättrar färjetrafiken på Åland

25 april 2019

Triona har fått uppdraget att genomföra ett pilotprojekt kring färjetrafiken i den åländska skärgården. En webbaserad molnlösning tas fram med målsättningen att öka nyttjandegraden av färjelinjerna samtidigt som målet är att markant förhöja användarupplevelsen för passagerarna.

Färjetrafiken på Åland har länge lidit av en upplevd obalans mellan kapacitet och efterfrågan. Utifrån bokningsläget har en del turer framstått som fullbokade utan att ha varit det i verkligheten. I pilotprojektet kompletteras det existerande bokningsförfarandet med ett kösystem vid överbokning kombinerat med en notifieringsfunktion genom vilken passagerare bekräftar sina bokningar på överbelastade turer.

Piloten genomförs med agil metodik och moderna webb- och molntekniker för att säkerställa en smidig fortsatt utveckling.

Projektet genomförs av Trionamedarbetare från båda sidor av Ålands hav i samarbete med Ålands landskapsregering.