Nyhetsarkiv

Webbversion av FleetAnalyzer i FleetControl

17 augusti 2020

FleetControl erbjuder ett antal tjänster som hjälper till att hålla nere de administrativa kostnaderna hos fordonsflottor genom att kontinuerligt samla data från fordonen som sedan presenteras för chauffören, bearbetas på kontoret eller användas i andra applikationer för att öka värdet och/eller effektiviteten hos dessa. FleetAnalyzer, som är en del av FleetControl släpps nu stegvis i en webbversion för att öka tillgängligheten hos användarna.

Webbversionen är responsiv vilket innebär att gränssnittet även är användbart på paddor och smarta telefoner. De första modulerna som släppts är en hälsomodul och en positioneringsmodul.

  • Hälsomodulen ger en översikt över FleetControls system, vilket även innefattar andra leverantörers hård- och mjukvara som är kopplade till FleetControl, via en så kallad dashboard. Att lägga till övervakning för annan hårdvara är nu enklare än någonsin. Eventuella fel meddelas som notiser via webbgränssnittet. Genom att felen kopplas till respektive fordon med avseende på tid och position kan man även få en kartvy över var eventuella fel skett. Genom detta skapas en överblick som gör att man får snabbare respons och förbättrad systematik vid felsökning.
  • Positioneringsmodulen består av en kartvy med bland annat följande funktioner: Var fordonen befinner sig just nu, sökbar historik över var enskilda fordon befunnit sig upp till tre månader bakåt i tiden, markera en plats på kartan och få reda på vilka fordon som befunnit sig i närheten vid valfritt datum/tid etc. Genom webbifieringen av positioneringsmodulen ökas tillgängligheten av funktionerna så att de kan användas av flera olika avdelningar inom ett företag.

Först ut att använda webbversionen av FleetAnalyzer är Transdev som nu får en ännu bättre överblick över statusen på sina fordon.