Nyhetsarkiv

Kallelse till årsstämma

12 april 2016

Ordinarie årsstämma hålls torsdagen den 19 maj 2016, klockan 12.00 på Trionas kontor, Borganäsvägen 26, Borlänge. Efter stämman serveras lättare förtäring.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 12 maj, dels anmäla sitt deltagande till Triona AB, Box 762, 781 27  Borlänge, telefon 0243-62402, e-post info@triona.se, senast torsdagen den 12 maj klockan 12.00. 

Läs mer här.